Проблеми захисту національних інтересів України у сфері державної безпеки в умовах геополітичних трансформацій XXI століття

Дзьобань О. П., Настюк В. Я., Бєлєвцева В. В. — X. : Право, 2013. —296 с.

 

        У монографії на підставі системного поєднання різних методологічних підходів досліджуються питання щодо захисту національних інтересів у сфері державної безпеки України. Суттєву увагу приділено сучасній філософській, політологічній, юридичній, соціологічній та іншій літературі, публікаціям у періодичних виданнях, де викладаються різноманітні точки зору на розуміння сутності феномена національних інтересів та їх захисту в умовах геополітичних трансформацій.
        Монографія розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, державних службовців, усіх, хто цікавиться проблемами захисту національних інтересів в контексті державної безпеки України.
 
 
Зміст
 
Вступ
5
 
Розділ 1
Державна безпека в контексті геополітичних трансформацій XXI століття
 
1.1. Глобалізація сучасного світу як процес і результат геополітичних трансформацій: сутнісні й змістовні аспекти
8
1.2. Глобалізаційні та геополітичні аспекти безпечного етнонаціонального розвитку України
36
1.3. Детермінанти національних інтересів у сфері державної безпеки та їх взаємозв'язок в умовах глобалізації
67
1.4. Вплив глобалізаційних процесів на захист об'єктів державної безпеки України
92
 
Розділ 2
Суспільні трансформації та проблеми безпеки: сутнісні й змістовні аспекти
 
2.1. Загальна характеристика суспільств трансформативного типу
119
2.2. Суспільства трансформативного типу в контексті стійкості й лабільності
137
2.3. Базові константи буття суспільств трансформативного типу в контексті безпеки               
161
2.4. Варіативні чинники впливу на сферу державної безпеки трансформативних суспільств
179
 
Розділ З
Національні інтереси України у сфері державної безпеки та проблеми їх захисту
 
3.1. Ключові проблеми забезпечення державної безпеки України в умовах геополітичних трансформацій
199
3.2. Національні інтереси України у різних сферах як соціокультурний феномен: рефлексія сутності та змісту
227
3.3. Захист національних інтересів України у сфері інформаційної безпеки: правове забезпечення
253
 
Післямова
270
 
Література
275