Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві

Матеріали наук.-практ. конф. / 1 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Національний інститут стратегічних досліджень, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2016. – 150 с. 

 

   Подано матеріали з актуальних питань проблем захисту прав людини в інформаційному суспільстві. Доповіді учасників конференцій, що опубліковані у збірнику, можуть бути корисними для вчених, фахівців та експертів інформаційної сфери, науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться сучасними суспільно-правовими проблемами розвитку інформаційного суспільства, а також проблемами захисту прав людини в інформаційному суспільстві.

        Організаторами заходу виступили: Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ», Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України, Національний інститут стратегічних досліджень, а також Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Участь у конференції взяли провідні експерти і вчені наукових установ і навчальних закладів України, представники зацікавлених державних органів та громадських організацій. Інформаційну підтримку у проведенні заходу надали: журнали «Інформація і право», «Правова інформатика», «Теорія і практика», «Інформація та безпека» та Вісник НТУУ «КПІ» «Політологія. Соціологія. Право».

        Матеріали викладено в авторській редакції.

        Повний текст.

Видання НДІІП