Протидія інформаційному тероризму та його фінансуванню в сучасних умовах

Крутов В. В., Стрельбицький М.П., Шевченко О. А. (за заг. ред. В. В. Крутова) : монографія - К. : Вид-во НАПрНУ; Ужгород : TOB «IBA», 2014. - 309 с.

 

        У монографії на основі системного аналізу та поєднання різних методо­логічних підходів висвітлено сучасні виклики й загрози у сфері інформаційного тероризму, а також питання протидії фінансуванню тероризму; досліджено теоретичні основи виникнення інформаційного тероризму та правові основи протидії йому; розкрито вплив інформаційного тероризму на державне управління та єдність нації. На підставі проведеного аналізу розроблено низку рекомендацій та пропозицій щодо удосконалення протидії тероризму.

        Розрахована на юристів, експертів, учених, керівників та фахівців дер­жавних і недержавних суб'єктів сектору безпеки, науково-педагогічних пра­цівників, аспірантів, докторантів, студентів і слухачів профільних навчальних закладів та усіх, хто цікавиться проблематикою національної безпеки.

 

ЗМІСТ
 
Перелік умовних скорочень
5
Вступ
7
Розділ 1.
Теоретичні основи виникнення інформаційного тероризму та протидії йому
13
1.1. Історичний аспект виникнення інформаційного тероризму
13
1.2. Інформаційний тероризм за сучасної доби
27
1.3. Прогноз еволюції інформаційного тероризму
35
Розділ 2.
Інформаційний тероризм, його вплив на державне управління та єдність нації
42
2.1. Поняття інформаційного тероризму та його генезис, методологія та напрями його наукового дослідження
42
2.2. Загрози і ризики державного управління України в умовах сучасних інформаційних війн
65
2.3. Забезпечення багатоманітності поглядів і єдності нації в умовах сучасної інформаційної війни в Україні
79
Розділ 3.
Правові основи протидії інформаційному тероризму
96
3.1. Категоріально-понятійний апарат у сфері протидії інформаційному тероризму та його фінансуванню
96
3.2. Національне законодавство у сфері протидії інформаційному тероризму
109
3.3. Міжнародно-правове регулювання протидії інформаційному тероризму
122
Розділ 4.
Протидія інформаційному тероризму
141
4.1. Рада національної безпеки і оборони України - координуючий орган системи органів влади у протидії інформаційному тероризму
141
4.2. Протидія інформаційному тероризму в контексті соціального партнерства державних та недержавних інституцій країни
152
4.3. Роль і місце ЗМІ у протидії інформаційному тероризму
165
Розділ 5.
Протидія фінансуванню інформаційного тероризму
177
5.1. Сучасний стан, основні способи та джерела фінансування інформаційного тероризму в міжнародному масштабі
177
5.2. Протидія фінансуванню тероризму за законодавством зарубіжних країн та участі міжнародних організацій
194
5.3. Нормативно-правове регулювання державного механізму протидії фінансуванню інформаційного тероризму
226
5.4. Характеристика злочинних дій, пов'язаних з фінансуванням тероризму на національному рівні
249
Висновки
270
Список використаної літератури
284
Додатки
303