Психологія управління

Мусієнко І. І.,  Охременко О. Р.,  Стрельбицький М. П. - К. : Центр навч.-наук. та наук.-практ. вид. НА СБ України, 2014. - 488 с.

 

        Розглянуті актуальні психологічні аспекти управлінської діяльності та відносин, що функціонують у процесі міжособистісної і міжгрупової взаємодії людей, залучених в організаційну діяльність; проаналізовані проблеми прикладного значення; розкриті основні завдання психології управління на сучасному етапі її розвитку.

        Для курсантів, студентів та слухачів навчальних закладів Служби безпеки України, широкого кола осіб, які цікавляться питаннями психології управління.