Разова СВР ДФ 26.501.001 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Костенка Олексія Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право

Голова ради: 

д.ю.н., проф. Бєляковов Констянтин Іванович

E-mail: 

pravo @ ippi.org.ua

Номер телефону: 

(044) 234-94-56

Створена відповідно до наказу МОН України № 947 від 22.07.2020 "Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 6 липня 2020 року № 897"

Дисертацію прийнято до захисту: 

07.07.2020

Спеціальність: 

081 Право

Науковий керівник: 

д.ю.н., с.н.с. Баранов Олександр Андрійович

Автор дисертації: 

Костенко Олексій Володимирович

Назва дисертаційної роботи: 

Правове забезпечення транскордонного надання електронних довірчих послуг

Дата захисту: 

29.09.2020

Захист відбудеться за адресою: 

м. Київ, вул. Фрометівська, 2 (Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України)

Приєднані файли

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація дисертації

Дисертація

Висновок

Відгук 1

Відгук 2

Відео захисту

Аудіозапис захисту

Наказ про видачу диплома