Реалізація інформаційно-правового статусу органів виконавчої влади України в інформаційних правовідносинах

Арістова І.В. , Кузнецова М.Ю.; за заг. ред. Арістової І.В. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2015. – 250 с.

 

          Монографія є комплексним наукових дослідженням органів виконавчої влади України як суб’єкта інформаційних правовідносин та реалізації їх інформаційно-правового статусу у зазначених правовідносинах в умовах розбудови інформаційного суспільства в Україні.

        На основі аналізу наукових праць українських та зарубіжних фахівців у галузі загальної теорії права, конституційного, адміністративного та інформаційного права, а також чинного законодавства України, міжнародного досвіду та законодавства, узагальнення практики їх реалізації розроблено та впроваджено авторський підхід щодо дослідження органів виконавчої влади України як суб’єкта інформаційних правовідносин та реалізації їх інформаційно-правового статусу у зазначених правовідносинах. Запропоновано та обґрунтовано концепцію щодо формування теоретико-правових та методологічних засад правового регулювання інформаційних відносин за участі органів виконавчої влади України. Встановлено, що розвиток інформаційної функції зазначених органів як самостійної функції в умовах інформаційного суспільства в Україні зумовлює виникнення та законодавче закріплення інформаційно-правового статусу органів виконавчої влади України як колективного суб’єкта інформаційного права. Запропоновано та обґрунтовано підхід щодо реалізації інформаційно-правового статусу зазначених органів у інформаційних правовідносинах, що виникають у сфері персональних даних та сфері публічної інформації. Сформовано системну модель дослідження інформаційних правовідносин щодо персональних даних та публічної інформації. З’ясовано підстави виникнення складних правовідносин, зокрема комплексних (наприклад, інформаційно-адміністративних), а також особливості реалізації правового статусу органів виконавчої влади у цих правовідносинах. Розвинуто концепцію інформаційних правовідносин. Надано пропозиції щодо визначення інформаційно-правового статусу органів виконавчої влади України у законодавстві.

        Розрахована на науковців, науково-педагогічних працівників, юристів-практиків, докторантів, аспірантів та студентів вищих юридичних навчальних закладів та усіх тих, хто цікавиться проблемами розбудови інформаційного суспільства в Україні та розвитку інформаційного права.

 

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

4

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН ЗА УЧАСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

8
1.1. Правовідношення: генеза основних методологічних засад теорії
8
1.2. Інформаційне правовідношення: поняття, сутність, ознаки та структура
21
1.3. Суб’єкт інформаційного права та його правовий статус: поняття, ознаки, структура
51
1.4. Інформаційно-правовий статус органів виконавчої влади України як колективного суб’єкта інформаційного права: структура, загальноправова характеристика
72

РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

91
2.1. Класифікація інформаційних правовідносин за участі органів виконавчої влади України
91
2.2. Сфера персональних даних: поняття, структура, загальна характеристика суспільних та правових відносин
104
2.3. Реалізація інформаційно-правового статусу органів виконавчої влади України під час обробки персональних даних
117
2.4. Реалізація інформаційно-правового статусу органів виконавчої влади України під час захисту персональних даних та доступу до них третіх осіб
148

РОЗДІЛ 3 ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

173
3.1. Сфера публічної інформації: поняття, структура, загальна характеристика суспільних та правових відносин
173
3.2. Реалізація інформаційно-правового статусу органів виконавчої влади України у сфері публічної інформації
189

ВИСНОВКИ

220

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

230