РЕКОМЕНДАЦІЇ Ради Європи № R (81)19 від 25 листопада 1981 року “Про доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні державних органів”

Видання НДІІП