Роль і місце інформаційного права і права інтелектуальної власності в сучасних умовах

Матеріали науково-практичнї конференції / 17 травня 2016 р., м.Київ / Упорядн. Дорогих С.О.: – К. : НДІІП НАПрН України, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Навчально- науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ», 2016. – 227 с.
 

        Подано матеріали з актуальних питань правового регулювання суспільних відносин в сфері інтелектуальної власності. Доповіді учасників науково-практичної конференції, що опубліковані у збірнику можуть бути корисними для вчених, фахівців та експертів інформаційної та інноваційних сферах, науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться сучасними суспільно-правовими проблемами розвитку інформаційного права в сучасних умовах та питання захисту прав інтелектуальної власності та судової експертизи в умовах інформаційного суспільства.

        Організаторами заходу виступили: Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України разом з Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України та Навчально-науковим центром інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

        Матеріали викладено в авторській редакції.

        Повний текст.

Видання НДІІП