Р.С. КОНЦЕВОЙ. Захист суспільної моралі як підстава обмеження свободи у діяльності засобів масової інформації

УДК 002.6:343.971

Р.С. КОНЦЕВОЙ, студент Інституту повітряного і космічного права
та масових комунікацій
    
  Анотація. Про проблеми правового захисту суспільної моралі у сфері діяльності засобів масової інформації.
Аннотация. О проблемах правовой защиты общественной морали в области деятельности средств массовой информации.
Summаry. On the problems of legal protection of public morals in the sphere of mass media activities.
Ключові слова. засоби масової інформації, мораль, правовий захист.
 
 
На сучасному етапі розвитку суспільних відносин в Україні гостро постає проблема захисту суспільної моралі. Лавина пропаганди та демонстрації картин сексуальної розбещеності, насильства і жорстокості з боку засобів масової інформації негативно впливає на моральність членів суспільства, та у першу чергу, і це найжахливіше, на формування світогляду підростаючого покоління, тобто на дітей, які не мають чітко сформованих моральних установок, інтенсивно сприймають побачене з екранів телевізорів, сторінок друкованої продукції, не маючи іще сформованих моральних орієнтирів.
Падіння рівня моралі призводить до катастрофічного зростання рівня злочинності, зокрема підліткової. "Як це не парадоксально звучить, подекуди вже не школярів потрібно захищати від злочинців, - вони самі дедалі частіше стають правопорушниками. Справді, частка правопорушень, вчинених підлітками, нині становить 10% від загальної кількості злочинів, знижується вік неповнолітніх правопорушників, зростає кількість тяжких злочинів серед цієї вікової категорії тощо" [11]. Причину такої невтішної статистики правоохоронці вбачають у неналежному виконанні Закону України "Про захист суспільної моралі". "У будь-якому пункті прокату відеокасет, DVD-дисків чи прямо на ринку можна придбати фільми порнографічного характеру або такі, що пропагують культ насильства. Майже у кожному газетному кіоску розповсюджуються видання сексуального чи еротичного характеру. Особливо непокоїть зростання кількості комп'ютерних клубів та залів ігрових автоматів" [12].
Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава [1, ст. 1] Це програмове положення статті 1 Конституції України, як показує життя, "не поспішає" втілюватись у життя. І, на нашу думку, головна причина цього - низький моральний стан суспільства. Адже "…норми права оцінюються громадянином, який реалізує їх, з погляду моралі" [3, с. 266]. Доки вимога про виконання норми права не стане для особи частиною її власних переконань, вона буде вчиняти правопорушення, діючи за принципом "не спійманий - не злодій". Порушення моральних вимог зазвичай буде шкідливим для людини та суспільства, наприклад, коли це стосується шкідливих звичок, приниження особистості і т. ін…