Систематизація і розвиток теоретичних основ трансформації інформаційних відносин на шляху до кіберцивілізації

Наукова доповідь / Фурашев В. М., Петряєв С.Ю., Поперечнюк В.М. – К.: ФСП НТУУ «КПІ», 2016. – 55 с.

       
  Проаналізовані теоретичні основи трансформації інформаційних відносин в умовах перехідного періоду від індустріального суспільства через становлення та розвиток інформаційного суспільства до кіберцивілізації.
      Розрахована на учасників законотворчого процесу в інформаційній сфері, аспірантів, докторантів, студентів і слухачів профільних навчальних закладів та усіх тих, хто цікавиться проблемами формування, становлення та розвитку суспільних відносин в інформаційній сфері, а також питаннями їх правового регулювання.

Повний текст.

Видання НДІІП