Системна інформатизація процесів підтримки прийняття рішень

 

Фурашев В.М. Системна   інформатизація   процесів   підтримки   прийняття   рішень:
Монографія. - К.: "Синопсис", 2009. - 224 с.

 

 
     Розглянуто питання системної інформатизації процесів прийняття рішень на сучасному етапі розвитку країни та світу. На основі схем процесів прийняття рішень здійснено аналіз процедур цих процесів та основних засобів системної інформатизації, проаналізовано можливості формалізації базових процедур процесів прийняття рішень та можливість застосування засобів системної інформатизації для їх реалізації. Наведено приклади практичного застосування засобів системної інформатизації під час прийняття рішень.
     Монографія орієнтована на фахівців і науковців у сфері інформатизації, національної безпеки, державних службовців, політичних та громадських діячів, які займаються питаннями визначення оптимального шляху забезпечення процесів прийняття рішень, а також викладачів, аспірантів та студентів відповідного профілю і спрямованості.
     Книга має наукову, методологічну та практичну спрямованість, роз­рахована на втілення у практичну діяльність під час прийняття конкретних рішень.
 
 
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП .......................................................................................................................................................................
5
1. Загальні аспекти прийняття рішень................................................................................................................
 
9
1.1. Теоретичні засади прийняття рішень.........................................................................................................
9
1.2. Процес прийняття рішень.................................................................................................................................
 
11
2. Системна інформатизація підтримки процесів прийняття рішень..........................................................
 
18
2.1.   Системна інформатизація процесу...............................................................................................................
18
2.1.   Системна інформатизація процесу................................................................................................................
18
2.2.   Мета системної інформатизації процесу прийняття рішення.................................................................
28
2.3.   Роль і місце інформації у процесі прийняття рішень................................................................................
29
2.4.   Питання інструментарію передбачення ситуацій, 
які потребують прийняття рішень............................................................................................................................
 
 
31
3.  Математичне моделювання процесів прийняття рішень..........................................................................
 
32
3.1.   Метод аналізу ієрархій.......................................................................................................................................
34
3.2.   Теоретико-ігровий підхід...................................................................................................................................
41
3.3.   Нелінійні динамічні моделі...............................................................................................................................
46
3.4.   Індивідуум-орієнтовані моделі.........................................................................................................................
 
53
 
4.  Інформаційно-аналітична система підтримки прийняття рішень...........................................................
 
68
4.1.   Завдання ІАС ППР...............................................................................................................................................
68
4.2.   Сервер інформаційної підтримки прийняття рішень................................................................................
 
71
5.  Система контент-моніторингу як складова ІАС ППР..................................................................................
 
78
5.1.   Інтернет як джерело інформації для підтримки прийняття рішень......................................................
78
5.2.   Загальний опис комплексу контент-моніторингу........................................................................................
98
5.3.   Збирання та попередня обробка інформації..............................................................................................
107
5.3.1.    Взаємодія з інформаційним проксі-сервером........................................................................................
108
5.3.2.    Витяг ключових слів........................................................................................................................................
109
5.3.3.    Виявлення змістовного дублювання..........................................................................................................
110
5.4.   Вибіркове розповсюдження інформації.......................................................................................................
111
5.5.   Забезпечення он-лайн-доступу.......................................................................................................................
117
5.5.1.    Створення та ротація баз даних..................................................................................................................
117
5.5.2.    Забезпечення інтерактивного пошуку........................................................................................................
122
5.5.3.    Інформаційні портрети..................................................................................................................................
125
5.5.4.    Забезпечення адаптивного інтерфейсу користувача............................................................................
128
5.5.5. Доступ до бази даних інформаційних джерел...........................................................................................
129
5.6.  Підтримка аналітичної діяльності ................................................................................................................
129
5.6.1.    Визначення сюжетних стрічок......................................................................................................................
129
5.6.2.    Формування дайджестів................................................................................................................................
132
5.6.3.    Виявлення динаміки понять........................................................................................................................
136
5.7.  Дослідження та удосконалення параметрів
системи контент-моніторингу....................................................................................................................................
 
136
5.7.1.   Багатокритеріальна модель вибору джерел інформації...................................................................
136
5.7.2.   Об'єктно-статистичний аналіз інформаційних потоків.........................................................................
144
5.7.3.   Виявлення нових подій у рамках системи контент-моніторингу.......................................................
 
150
6. Оприлюднення інформації в мережі Інтернет...............................................................................................
 
155
 
6.1.  Загальне призначення веб-сайта....................................................................................................................
165
6.2.  Дизайн, структура і наповнення веб-сайта....................................................................................................
168
6.3.  Пошук інформації на веб-сайті.........................................................................................................................
171
6.4.  Засоби експорту інформації..............................................................................................................................
172
6.5.  Підсистема цільових розсипок.........................................................................................................................
 
174
7. Деякі прикладні сфери застосування ІАС ППР............................................................................................
 
179
7. 1. Методологічні основи статистичних досліджень
електронних інформаційних ресурсів у період виборчих кампаній...............................................................
 
179
7.2. Статистичне дослідження уваги Інтернет-ЗМІ
до визначеної проблематики....................................................................................................................................
 
185
7.3. Моніторинг інформаційних операцій засобами  ПТКПП........................................................................
 
194
Висновки.......................................................................................................................................................................
 
205
 
Поняття та визначення..............................................................................................................................................
 
209
Список використаних джерел.................................................................................................................................
216

 

 

Видання НДІІП