Схвалено Стратегію розвитку Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» на 2021 – 2025 роки

7 липня 2021 року відбулося розширене засідання Вченої ради та представників колективу наукових працівників ДНУ ІІБП НАПрН України, в ході якого було схвалено Стратегію розвитку Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» на 2021 – 2025 роки.

Стратегія визначає основні засади, завдання, пріоритети і напрями розвитку Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» (далі – Інститут) на 2021 – 2025 роки в контексті цифрової трансформації та розвитку суспільних відносин в інформаційній сфері; розбудови інформаційного суспільства, глобального і національного інформаційного простору; виникнення новітніх викликів і загроз національній безпеці; правового забезпечення європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Головною місією Інституту має стати наукове і правове забезпечення модернізації суспільних відносин та визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень і розвитку законодавства в інформаційній сфері, у сфері цифрової трансформації та сфері національної безпеки і оборони України.

Стратегією також визначено:

– пріоритетні напрями досліджень у вказаних сферах з урахуванням відповідних положень Стратегії розвитку Національної академії правових наук України на 2021 – 2025 рр., затвердженої 26 березня 2021р. Загальними зборами НАПрН України;

– напрями розвитку наукового потенціалу та організаційних спроможностей Інституту;

– порядок взаємодії Інституту з державними органами та органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами та суб’єктами сектору безпеки і оборони України;

– питання розвитку співробітництва Інституту з вищими навчальними закладами та іншими науковими установами, популяризації знань за результатами проведених фундаментальних і прикладних досліджень тощо.