СОБУР С.В. До питання поняття носія електронного документа

Анотація. Досліджено питання визначення поняття “електронний носій” у контексті електронного документообігу.

Повний текст.

Видання НДІІП