Соціальні та цифрові трансформації: нова парадигма кібербезпеки

Баранов О. А. Соціальні та цифрові трансформації: нова парадигма кібербезпеки. Монографія. Київ: 2021. 86 с.
 
      Фактор безпеки, актуальність якого безперервно зростала останні три десятки років, в умовах широкомасштабної цифрової трансформації набуває надзвичайно важливого значення. Як відомо, в технологіях Інтернету речей базовими складовими є комп'ютерні та телекомунікаційні технології, програмні та програмно-апаратні засоби найширшого призначення. Тому для глобальної мережі Інтернету речей, як і для всіх інших соціотехнічних систем, що широко використовують ІКТ, актуальною є проблема забезпечення кібербезпеки. Це пояснюється тим, що наявність кіберзагроз або навіть кіберінцидентів створює додаткову систему ризиків, реалізація яких може призводити до нівелювання отримання економічної вигоди від використання цифрових технологій, у тому числі й технологій Інтернету речей. Отже, наявність проблеми забезпечення кібербезпеки є одним із серйозних бар'єрів на заваді широкого впровадження технологій Інтернету речей як найпотужнішого механізму цифрової трансформації.
      Монографія, яка присвячена висвітленню та вирішенню проблем забезпечення кібербезпеки в сучасних умовах цифрової трансформації, буде корисною для науковців, студентів і аспірантів, представників органів державної влади, юристів і фахівців різних галузей.