Становлення електронного парламенту в контексті євроінтеграції України

Корж І.Ф., Лихоступ С.В., Лихоступ В.М., Дорогих С.О. - К. : TOB "ПанТот", 2015. -  172 с.

 

       У монографії досліджено актуальні питання розробки, становлення і розвитку складових електронного парламенту в контексті євроінтеграції України. Розглянуто генезис таких феноменів, як «електронне урядування» і «електронний парламент», наведено їх визначення, які базуються на ціннісному, гуманістично-цивілізаційному підході. Висвітлено відповідні міжнародні стандарти й досвід провідних іноземних країн, насамперед Європейського Союзу, у цій сфері.

        Видання розраховане на фахівців, експертів і вчених, які опікуються проблемами електронного парламенту.

 

ЗМІСТ

Вступ

4

Розділ 1. «Електронний парламент» в умовахстановлення інформаційного суспільства

6
1.1. «Електронний парламент»: інформаційно-технічний
та інформаційно-комунікаційний аспекти
6
1.2. Міжнародні стандарти для е-урядування та е-парламенту
18

Розділ 2. «Електронний парламент» у розвинених країнах світу

27
2.1. Історія розвитку та принципи побудови е-парламентів
27
2.2. Веб-сторінки і бази даних нормативно-правової інформації парламентів провідних іноземних країн
34
2.3. Інформаційне супроводження пленарної діяльності парламентів
46
2.4. Електронний документообіг
57
2.5. Європейські парламентські інформаційні правові ресурси...
62

Розділ 3. Використання міжнародного досвіду у становленні електронного парламенту в Україні

66
3.1. Мета і правове забезпечення формування е-парламенту, як інтегрованої електронної інформаційно-аналітичної системи
66
3.2. Основні підсистеми е-парламенту та їх призначення
72

Розділ 4. Інформаційно-пошуковий тезаурус Euro Voc: призначення і застосування

104
4.1. Загальні відомості про ІПТ Euro Voc та їх призначення
104
4.2. Сфери практичного застосування тезауруса Euro Voc в Україні
109

Розділ 5. Актуальні проблеми впровадження «електронного парламента» в Україні

129
5.1. Здобутки та проблеми впровадження інтегрованої електронної інформаційно-аналітичної системи «електронний парламент» в Україні
129
5.2. Проблеми адаптації е-парламенту з іншими системами органів державної влади України
137

Висновки

150

Список використаних джерел

162