Створення та організація діяльності системи військової юстиції України

Матеріали круглого столу / упор.: П. П. Богуцький, В. Г. Пилипчук, М. О. Теплюк, О. В. Лебединська, Л. В. Заславська. – Київ-Одеса : Фенікс, 2022. – 160 с.
 
     У збірнику викладено матеріали круглого столу з проблемних питань формування та організації діяльності військових правоохоронних органів, спеціалізованої військової прокуратури та військових судів в Україні, запропоновано шляхи їх вирішення. Обґрунтовано необхідність створення системи військової юстиції України з урахуванням досвіду країн-членів ЄС і НАТО стосовно організації та діяльності військових правоохоронних органів та здійснення військового правосуддя.
     Видання розраховано на фахівців, експертів і вчених, науково-педагогічних працівників в галузі права національної безпеки та військового права, представників державних органів та суб’єктів сектору безпеки і оборони України.

Видання НДІІП