Теоретичні та організаційно-правові засади захисту персональних даних в контексті євроінтеграції України

Мельник К. С. : монографія / К.С. Мельник; заг. ред. Пилипчук В.Г., Брижко В.М. – К. : ТОВ «ПанТот». – 2016. – 126 с.

 

       У монографії досліджуються актуальні теоретичні, правові та організаційні проблеми захисту персональних даних в умовах євроінтеграції України, зокрема, проблеми приватності, прав і безпеки людини у цій сфері. Висвітлюється стан наукової розробки, історико-правові аспекти формування інституту захисту персональних даних, досвід країн-членів Європейського Союзу щодо правового регулювання, організаційно-правового статусу уповноважених органів та судової практики у вказаній сфері, а також організаційно-правові проблеми захисту персональних даних в Україні.  

        Видання розраховане на фахівців, експертів і вчених, науково-педагогічний склад, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів і докторантів та усіх, хто цікавиться проблемами захисту персональних даних.

 
ЗМІСТ
 
 
 

Вступ

4

Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6
1.1. Генезис наукових досліджень з питань захисту персональних даних
6
1.2. Історико-правові аспекти становлення інституту захисту персональних даних
13
1.3. Правова природа та класифікація персональних даних
23

Розділ 2. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

39
2.1. Досвід правового регулюваня захисту персональних даних в ЄС
39
2.2. Організаційно-правовий статус уповноважених органів ЄС з питань захисту  персональних даних
53
2.3. Судова практика ЄС у сфері захисту персональних даних
63

Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В УКРАЇНІ

73
3.1. Формування інституту захисту персональних даних в Україні
73
3.2. Проблеми розвитку правового та інституційного забезпечення захисту персональних даних в Україні
77
3.3. Проблеми оптимізації юридичної відповідальності у сфері захисту персональних даних
94

ВИСНОВКИ

106
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
110
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
111