Теоретико-методологічні засади інформаційного права України: реалізація права на інформацію

Калюжний Р. А., Ко­пан О. В., Марценюк О. Г. - К. : «МП Леся», 2013. - 236 с.

 

        У монографії розглядаються питання інформаційно-правового регулювання суспільних відносин. Досліджується механізм реаліза­ції права на інформацію.

        Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів, а також усіх, хто цікавиться питаннями інформаційного права.

 

Вступ
6
Розділ 1. Інформаційна сфера та теоретико-методологічні погляди на формування правової системи регулювання інформаційних відносин
10
1.1.Державна інформаційна політика в умовах формування інформаційного суспільства
10
1.2. Сучасний стан українського законодавства в сфері інформаційних відносин
20
1.3. Зарубіжний досвід реалізації права на інформацію
35
Розділ 2. Законодавчі режими використання інформації та їх вплив на забезпечення прав людини
55
2.1. Поняття сучасного інформаційного ринку і режими доступу до інформації
55
2.2. Проблемні питання отримання та використання інфор­мації з відкритим доступом
79
2.2.1. Відкритість інформації про діяльність органів державної влади і місцевого самоврядування як фактор демократизації суспільства
80
2.2.2. Право засобів масової інформації на доступ до інформації з відкритим доступом
92
2.2.3. Забезпечення прав людини, суспільства, держави при отриманні доступу до екологічної інформації
95
2.2.4. Особливості регулювання статистичної та іншої ін­формації з відкритим доступом
103
2.3. Права на інформацію з обмеженим доступом як субінститут права власності
113
2.3.1. Забезпечення права людини на особисту таємницю. Пріоритет прав людини при збиранні та використанні інформації про громадянина
117
2.3.2. Основні положення інформаційно-правових відносин в інституті комерційної таємниці
134
2.3.3. Загальні правила встановлення та зберігання банківської таємниці
146
2.3.4. Проблеми дотримання прав автора та власника у виключних правах, пов'язаних з інтелектуальною власністю. Режим обмежено оборотоздатної інформації
151
2.3.5. Захист пріоритету при здійсненні права громадян на таємну інформацію
157
Розділ 3. Проблемні питання державно-правового регулювання права людини на інформацію в Україні
169
3.1. Місце інформаційних відносин в державному управлінні та їх значення у забезпеченні демократизації суспільства
169
3.2. Проблемні питання реалізації права на інформацію в правовій системі України
181
Додаток
201
Список використаних джерел
214