Теорія і практика юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері

Матеріали науково-практичної конференції / 08 червня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К.: НДІІП НАПрН України, Апарат РНБО України, КНДІСЕ Мінюсту України, НТУУ «КПІ», 2016. – 200с.
 

      Подано матеріали з актуальних питань проблем юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційної сфері. Доповіді учасників конференції, що опубліковані у збірнику можуть бути корисними для законодавців, вчених, фахівців та експертів інформаційної сфери, науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться сучасними суспільно-правовими проблемами розвитку інформаційного суспільства, а також проблемами захисту прав людини в інформаційному суспільстві.

        Організаторами заходу виступили: Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ», Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України, Апарат Ради національної безпеки і оборони України, Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України. Участь у конференції взяли провідні експерти і вчені наукових установ і навчальних закладів України, представники зацікавлених державних органів та громадських організацій. Інформаційну підтримку у проведенні заходу надали: журнали «Інформація і право», «Правова інформатика», «Теорія і практика», «Інформація та безпека», Вісник НТУУ «КПІ» «Політологія. Соціологія. Право» та Міжвідомчий науково-методичний збірник «Криминалистика и судебная экспертиза» КНДІСЕ МЮ

        Матеріали викладено в авторській редакції.

        Повний текст.