Трансформаційні процеси інформаційних відносин на шляху до кіберцивілізації

Матеріали науково-теоретичних та науково-практичних обговорень (Київ, вересень - грудень 2015 р.) / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. - Київ : НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2015. - Вип. І. - 128 с.

 

        Матеріали обговорень у форматі незаформалізованих цілеспрямованих «круглих» столів присвячено актуальним питанням, тенденціям змін суспільних відносин в інформаційній сфері на шляху до побудови та розвитку постіндусгріального суспільства.

      Науково-теоретичні та науково-практичні обговорення відбувалися у межах виконання першого етапу «Систематизація і розвиток теоретичних основ трансформації інформаційних відносин в умовах кіберцивілізації» реалізації науково-дослідної роботи «Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання охорони і захисту прав інтелектуальної власності, режиму інноваційної діяльності в умовах інформаційних відносин кіберцивілізації».

        Для вчених, фахівців та експертів інформаційної сфери та сфери національної безпеки й оборони, науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, студентів вищих навчальних закладів, а також можуть бути корисними для всіх тих, хто цікавиться сучасними суспільно-правовими мотиваційними питаннями трансформації суспільних відносин в інформаційній сфері.

 

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

3

СУСПІЛЬСТВО ЗНАНЬ: СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ

5

Мельниченко А.А. СУСПІЛЬСТВО ЗНАНЬ – ПЕРСПЕКТИВНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ СОЦІУМУ

5

Поперечнюк В.М. СУСПІЛЬСТВО ЗНАНЬ: РЕТРОСПЕКТИВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

10

Цирфа Г.О. НОВИЙ ЕТАП ЦИВІЛІЗАЦІЇ – «СУСПІЛЬСТВО ЗНАНЬ» ТА НОВІ ВИМОГИ ДО УСІЄЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ.

12

Федорова І.І. ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА – ВИКЛИКИ СУЧАСНОМУ СОЦІУМУ

16

Товстюк К.І. ЕКСПЛІКАЦІЯ ПОНЯТЬ «ІНФОРМАЦІЯ» ТА «ЗНАННЯ» В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ

19

Фарбота М.Р. ОСНОВНІ РИСИ І ЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ «СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ»

21

Пасічний М. М. ІНФОРМАЦІЯ ТА ЗНАННЯ - ОДИН З ГОЛОВНИХ РЕСУРСІВ

23

ВІД ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА – ДО СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ: СУТНІСТЬ ТА ПОРІВНЯЛЬНІ ОЗНАКИ ПЕРЕХОДУ

26

Муратова І.А. ТЕХНОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНИХ КОНЦЕПЦІЙ

26

Чернишина Г.Г. ШЛЯХ ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

29

Фарбота М. Р. КОНЦЕПЦІЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

32

Фурашев В.М. ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

37

Гордієнко С. Г. ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕННЯМИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

41

Бежевець А.М. ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ

47

Степанов Є.П. ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА ІНШИХ РЕЧОВИХ ПРАВ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

50

Юдкова К.В. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЯК ПЛАТФОРМА РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІНОГО СУСПІЛЬСТВА

54

Пасічний М.М. ІНФОРМАЦІЙНІ АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНСТРУМЕНТАРІЮ

57

Гриник Ю.А. СИСТЕМА КОНФІДЕНЦІЙНОГО ЗВ'ЯЗКУ ЯК СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

64

 Товстюк К.І. ДЕКЛАРАЦІЯ РАДИ ЄВРОПИ «ПРО СВОБОДУ СПІЛКУВАННЯ В ІНТЕРНЕТ» ЯК НОРМАТИВНА ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБІГУ ІНФОРМАЦІЇ

67

Аль-Мзіраві Н. К. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

70

Кабанець О.О. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ

74

ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

78

Фурашев В.М. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

78

Гордієнко С. Г. ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ІНФОРМАЦІЇ  В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ

82

Маріц Д.О. ВИЩА ЮРИДИЧНА ОСВІТА І НАУКА – ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНІ ЕЛЕМЕНТИ ОДНОГО ЦІЛОГО

86

Поперечнюк В.М. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ, ЯК СОЦІАЛЬНА ПЕРЕДУМОВА ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

88

Третьякова Є.С. РОЛЬ КЛАСИФІКАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗА РЕЖИМОМ ДОСТУПУ В КОНТЕКСТІ ОСВІТИ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ІНДИВІДА, СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ

92

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕЗЕРВАЦІЇ: СУТНІСТЬ ТА ВПЛИВ НА ДІЙСНІСТЬ

100

Солончук І. В. ПОНЯТТЯ І СУЧАСНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ РЕЗЕРВАЦІЇ

100

Петряев С.Ю. К ВОПРОСУ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ РЕЗЕРВАЦИИ

104

Поперечнюк В.М. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕЗЕРВАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЕ ОСМИСЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ

108

Петряєв О.С. ІНФОРМАЦІЙНА РЕЗЕРВАЦІЯ КРАЇН У XXI СТОЛІТТІ (НА ПРИКЛАДІ ПІВНІЧНОЇ КОРЕЇ)

111

Степанов Є.В. ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

114

Олексюк Ю. ІНФОРМАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА УКРАЇНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ «РЕЗЕРВАЦІЇ»: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

117

Хоршева Ю. БАЗОВІ ПОНЯТТЯ: "ЛЮДИНА", "ГРОМАДЯНИН", "ОСОБА", "ПРАВА І СВОБОДИ", "ІНФОРМАЦІЯ" В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕЗЕРВАЦІЙ

 

121