Трансформація центру правової інформатики в Науково-дослідний інститут інформатики і права : становлення, здобутки, пріоритети (2011 – 2015 рр.)

Пилипчук В.Г., Фурашев В.М. : науково-інформаційний огляд ; за інформаційно-технічної підтримки В.М. Брижка, В.М. Поперечнюк, О.Г. Радзієвської. – К. :   ТОВ “ПанТот”,  2016. – 106 с.

        У запропонованому виданні висвітлюються події, пов’язані із трансформацією Науково-дослідного центру правової інформатики у Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України, що відбувалися у  2011 – 2015 рр. Розкрито етапи формування сучасних пріоритетів розвитку правової науки в інформаційній сфері, формування наукових шкіл в галузі інформаційного права, інформаційної безпеки і правової інформатики, становлення і розвитку Інституту та його основні здобутки.

        Видання розраховане на вчених, науково-педагогічних працівників та фахівців, які опікуються проблемами правового забезпечення інформаційної сфери.

 

З М і С Т

1. Розділ 1. Становлення Науково-дослідного інституту інформатики і права (2011 – 2015 рр.)

 
4
1.1. Історичні передумови та пріоритети трансформації НДЦПІ в Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України
 
1.2. Розвиток організаційної побудови Інституту в контексті зміни пріоритетів правової науки в інформаційній сфері
 
15
1.3. Формування наукового кадрового потенціалу, як основи становлення і розвитку Інституту
 
19

Розділ 2. Формування і розвиток наукових шкіл Інституту

25
2.1. Становлення інформаційного права як галузі права
25
2.2. Створення творчих колективів (центрів) за напрямами наукової діяльності
 
30
2.3. Наукові школи Інституту і напрями їх розвитку
31

Розділ 3. Науково-дослідна діяльність Інституту (2011 – 2015 рр.)

37
3.1. Фундаментальні наукові дослідження
37
3.2. Наукове забезпечення нормотворчої діяльності
39
3.3. Участь у формуванні й забезпеченні доступу до баз даних нормативно-правової інформації
 
41
3.4. Апробація та висвітлення наукових здобутків (веб-сайт, наукові журнали, конференції, семінари, круглі столи)
 
43

Розділ 4Координація та пріоритети розвитку правових досліджень в інформаційній сфері

 
47
4.1. Координація досліджень в галузі інформаційного права та інформаційно-правових проблем національної безпеки
 
47
4.2. Пріоритети подальшого розвитку Інституту і правової науки в інформаційній сфері
 
53

Замість після мови 

57

Додатки:

59
1. Перелік основних наукових праць Інституту за 2011 – 2015 рр. (монографії, підручники, посібники, огляди, збірники, словники)
 
59
2. Свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір
64
3. Перелік конференцій, семінарів, круглих столів, проведених Інститутом у 2011 – 2015 рр
 
65
4. Концептуальні засади кодифікації інформаційного законодавства
75
5. Концептуальні засади забезпечення інформаційної безпеки України
87