Виборчий кодекс України: системна інформатизація

В.М. Фурашев, Д.В. Ланде. – К.: Синопсис, 2011. – 211 с.

 

 

     У монографії висвітлюються теоретичні, методологічні та праістичні питання створення нормативно-правових і організаційно-технічних засад побудови, впровадження та використання сучасних автоматизованих інформаційно-комунікативних та інформаційно-аналітичних систем і технологій в практику організації і проведення виборів в Україні.
     Розрахована на фахівців у галузі законотворчої діяльності, юристів, фахівців у сфері інформаційного права та інформаційних технологій, організаторів та суб'єктів виборчих і референдумних процесів, студентів та викладачів вищих навчальних закладів напрямів інформаційного права та інформаційних технологій, осіб, які досліджують, вивчають та використовують сучасні інформаційні системи соціально-політичного призначення.
 
 
 
 
 

ЗМІСТ

  

Вступ................................................................................................................................. 
 
5
Розділ 1. Вибори та референдуми: типи і види............................................................     
6
1.1. Загальні поняття.......................................................................................................  
6
1.2. Коротка характеристика виборчих систем стосовно реальних
виборчих кампаній в Україні............................................................................................. 
 
9
1.3. Основні елементи фальсифікації та спотворення народного волевиявлення
під час організації та проведення виборчої кампанії.....................................................
 
14
1.4. Висновки.....................................................................................................................
25
 
Розділ 2.  Системна інформатизація у виборчому процесі ..........................................
 
 
27
2.1. Проблемні питання інформаційно-аналітичного забезпечення процесів
підготовки та проведення виборів і референдумів в Україні........................................
 
27
2.2. Огляд практики розробки та впровадження засобів автоматизації у процеси
підготовки та проведення виборів в Україні упродовж 1997 - 2006 років.......................
 
31
2.3. Мета та завдання системної інформатизації у виборчому процесі.........................
39
2.4. Передумови впровадження засобів системної інформатизації у виборчий процес
 43
2.5. Системна інформатизація виборчого процесу - складова системної
інформатизації процесу прийняття рішень.....................................................................
 
47
2.5.1. Теоретичні засади прийняття рішень................................................................... 
 48
2.5.2. Процес прийняття рішень.......................................................................................
 49
2.5.3. Роль і місце інформації у процесі прийняття рішень............................................
 55
2.5.4. Питання інструментарію передбачення ситуацій, які потребують
прийняття рішень..............................................................................................................
 
71
2.6. Застосування базових принципів інформатизації виборчого процесу під час
виборів Президента України у 2004 році: проблеми теорії і практики............................
 
72
2.7.  Висновки.....................................................................................................................
 87
 
Розділ 3.  Методологічні підходи до практичного застосування засобів системної
інформатизації під час організації та проведення виборів..............................................
 
 
 
88
3.1. Методологічні підходи до системної інформатизації процедур виборчих процесів
 88
3.2. Методологічні основи статистичних досліджень електронних 
інформаційних ресурсів у період виборчих кампаній.......................................................
 
92
3.3. Статистичне дослідження уваги інтернет-джерел до визначеної проблематики.. 
 96
 
Розділ 4.  Виборчий кодекс України: передумови розробки та втілення...................... 
 
115
 
Висновки............................................................................................................................
 
126
 
Поняття та визначення...................................................................................................
 
128
 
Література..........................................................................................................................
 
136
 
Додатки..............................................................................................................................
 
 145
 
Додаток 1    Політичні партії України................................................................................
 
 145
 
Додаток 2    Перелік законопроектів щодо виборів Президента України, які були
зареєстровані Секретаріатом Верховної Ради України упродовж 18 сесій
Верховної Ради України IV, V та VI скликань .................................................................. 
 
 
 
 152
 
Додаток 3    Порівняльний аналіз строків та повноти підготовки і розгортання
тимчасово функціонуючої комп'ютерної мережі системи виборчих комісій України
і засобів Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" (ЄІАС "Вибори")
в цілому під час проведення виборчих кампаній у 2002 та 2004 роках......................... 
 
 
 
 
156
 
Додаток 4     Порівняння встановлених Центральною виборчою комісією вимог
до програмно-технічних комплексів окружних/територіальних виборчих комісій
у 2002 та 2004 роках..........................................................................................................
 
 
 
 158
 
Додаток 5    Процедури процесу підготовки та проведення виборів і референдумів,
які можуть бути потенційними об'єктами системної інформатизації.............................
 
 
160
 
Додаток 6    Ступінь уніфікованості процедури процесів підготовки
та проведення виборів і референдумів........................................................................... 
 
 
162
 
Додаток 7    Інформаційна структура виборчих   і референдумних  процесів...............
 
165
 
Додаток 8    Перелік законопроектів на зміну чинних законів України
про вибори і референдуми................................................................................................
 
 
168
 
Додаток 9     Експертна оцінка впливу еволюції законодавства України про вибори
і референдуми на розробку засобів системної інформатизації та їх впровадження......
 
 
174
 
Додаток 10 Основні складові законодавчого опису виборчого процесу у залежності
від їх типів і видів з урахуванням виборчої системи........................................................ 
 
 
201