В.М. ЛОЗОВИЙ. Щодо питання громадського контролю за діяльністю Державтоінспекції МВС України

УДК 342.841:343.973

В.М. ЛОЗОВИЙ, начальник Департаменту Державної автомобільної
інспекції МВС України
    
  Анотація. Про роль громадського контролю в протидії правопорушень в діяльності Державтоінспекції МВС України та адаптації до правових стандартів ЄС.
Аннотация. О роли общественного контроля в предотвращении правонарушений в деятельности Госавтоинспекции МВД Украины и адаптации к правовым стандартам ЕС.
Summаry. On the role of public control in prevention of breaking the law in the activities of the State Automobile Inspection of Ministry of Internal Affairs of Ukraine and in adaptation to EU legal standards.
Ключові слова. діяльність державної автомобільної інспекції, громадський контроль, адаптація законодавства України до законодавства ЄС.
 
 
За даними проведеного дослідження корупції у діяльності Державної автомобільної інспекції України (далі - ДАІ України), виконаного Харківським інститутом соціальних досліджень і Науково-дослідною лабораторією соціальної та психологічної роботи в органах внутрішніх справ Харківського національного університету внутрішніх справ, реалізованого у рамках проекту Сприяння активній участі громадян у протидії корупції "Гідна Україна", який запроваджується організацією "Менеджмент Системз Інтернешнл" у співпраці з українськими владними структурами, встановлено, що корупція вже давно перетворилась в усталену норму взаємовідносин працівників Державтоінспекції з водіями, стала майже невід'ємною складовою актуальної української культури [1].
Корупційні форми взаємодії стають узвичаєною повсякденною практикою. Але п'ять з половиною тисяч загиблих у дорожньо-транспортних подіях в Україні за 2009 рік - це важкий соціальний факт і тотальне ігнорування правил дорожнього руху водіями, і тисячі новоспечених водіїв, які не мають ні теоретичної, ні практичної підготовки, і плинність працівників ДАІ України через їх жалюгідну зарплатню та безправність на дорозі, які не мають практично ніяких важелів впливу на порушників, окрім нікому вже не страшного протоколу про порушення, та й ще мільйони гривень "штрафів" і "вартості додаткових послуг", які не потрапляють у державну скарбницю, і ще ціла низка негативів обурюють українське суспільство.
Істотні зауваження, критика з боку посадовців різних рівнів щодо поширення корупційних практик у діяльності ДАІ України упевнили майже всіх, що необхідні як кардинальні реформи цієї інституції, так і зміни у законодавстві.
І хоча реформи ДАІ України проводяться вже не перший рік, ситуація майже не змінилася.
Одним із сучасних дійових механізмів протидії цим негативним явищам можна вважати громадський контроль. Але тут є свої за і проти. Доцільно передусім навести ключові характеристики громадського контролю як суспільно-політичного явища. За твердженням українського дослідника А. Крупника, громадський контроль є інструментом громадської оцінки виконання органами влади й іншими підконтрольними об'єктами їх соціальних завдань…