Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в аграрний сектор економіки України: організаційно-правовий аспект

І. В. Арістова, В. І. Курило, О. Ю. Калугін; за заг. ред. Арістової І. В. - К., 2014 - 193 с.

 

     Монографія є комплексним науковим дослідженням теоретико-правових, методологічних та практичних проблем впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в аграрний сектор економіки України в умовах розвитку інформаційного суспільства На основі аналізу теоретичних джерел адміністративного, інформаційного права, норм чинного законодавства України, міжнародного досвіду та законодавства, узагальнення практики їх реалізації розроблено й застосовано авторський підхід до визначення й удосконалення адміністративно-правових, інформаційно-правових, організаційних, теоретико-методологічних засад впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в аграрний сектор економіки України як невід'ємної складової інноваційної моделі економіки в умовах розвитку інформаційного суспільства Досліджено проблематику інноваційного розвитку аграрною сектора економіки України в органічному зв'язку з удосконаленням організаційно-правових засад державного управління в аграрному секторі та соціальним розвиненням українського села. Запропоновано модель організаційно-правового механізму впровадження ІКТ в аграрний сектор, визначено його складові - організаційне, інституційне, правове та інформаційне забезпечення, які було комплексно досліджено. Обгрунтовано концепцію щодо визначення суб'єктів впровадження ІКТ в аграрний сектор, з'ясовано їх адміністративно-правові повноваження та запропоновано організаційно-правові засади удосконалення їх діяльності Визначено критерії формування правового забезпечення впровадження ІКТ в аграрний сектор, що дало змогу здійснити наукову інкорпорацію відповідних актів адміністративного, інформаційного, аграрного, земельного законодавства. Надано пропозиції щодо удосконалення адміністративно-правового та інформаційно-правового регулювання суспільних відносин, що виникають під час впровадження ІКТ в аграрний сектор в умовах розвитку інформаційного суспільства

        Розраховано на науковців, юристів-практиків, викладачів, аспірантів і студентів вищих юридичних навчальних закладів.

 

ЗМІСТ
 
ПЕРЕДМОВА
4
 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АГРАРНИЙ СЕКТОР В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
7
 
1.1. Роль науково-технічного та інноваційного розвитку у розбудові інформаційного суспільства в Україні
7
1.2. Державна політика науково-технічного розвитку та інновацій: поняття, мета, завдання, генеза правових засад
26
1.3. Суб'єкти формування та забезпечення реалізації державної політики науково-технічного розвитку та інновацій: загально-правова характеристика
46
1.4. Впровадження ІКТ в аграрний сектор України як напрям реалізації державної політики науково-технічного розвитку та інновацій: концептуальні засади
70
 
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АГРАРНИЙ СЕКТОР В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
88
 
2.1. Організаційно-правовий механізм впровадження ІКТ в аграрний сектор України: сутність, модель, структура та загальна характеристика
88
2.2. Правове забезпечення як складова організаційно-правового механізму впровадження ІКТ в аграрний сектор України
102
2.3. Інституційне та організаційне забезпечення як складові організаційно-правового механізму впровадження ІКТ в аграрний сектор України
132
2.4. Інформаційне забезпечення як складова організаційно-правового механізму впровадження ІКТ в аграрний сектор України
150
 
ВИСНОВКИ
163
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
172