Забезпечення прав людини: національний і міжнародний виміри

Збірник матеріалів ІІ–ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Вінниця, 09 грудня 2022 року). Вінниця, 2023. 365 с.
 
      Збірник друкується за матеріалами ІІ–ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Забезпечення прав людини: національний і міжнародний виміри». В ньому висвітлено історичні та теоретико-правові аспекти прав людини, національні і міжнародно-правові механізми їх забезпечення.
      Видання розраховане на науковців, науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти, суддів, адвокатів, усіх, хто цікавиться проблемою забезпечення прав людини.
Редакційна колегія не несе відповідальності за зміст наукових публікацій. Наукові ідеї, висловлені у збірнику, відображають особисту думку авторів.