Захист прав, приватності та безпеки людини в інформаційну епоху

Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Доронін І.М. та ін. : монографія; за заг. ред. акад. НАПрН України В.Г. Пилипчука. Київ-Одеса : Фенікс, 2020. 260 с.

 
       Наукове видання присвячене розгляду актуальних теоретико-правових та прикладних проблем становлення інформаційної епохи, захисту приватності та інформаційних прав людини, безпеки її персональних даних, відповідних міжнародно-правових стандартів і стандартів Європейського Союзу, особливостей захисту інформаційної безпеки людини в контексті цифрової трансформації та введення карантинно-обмежувальних заходів.
     Видання розраховане на фахівців, експертів і вчених, науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів і студентів вищих навчальних закладів, представників державних органів, а також державних і недержавних закладів, установ та організацій.