Засідання Вченої ради Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України

У січні 2020 року проведено два засідання Вченої ради Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України, в ході яких було розглянуто низку науково-організаційних та інших питань, зокрема:

1. Затверджено план роботи Вченої ради Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України на 2020 рік.

2. Опрацьовано питання про результативні показники діяльності Інституту у 2019 році та організацію роботи у 2020 році.

3. Надано рекомендації науковим працівникам Інституту щодо висунення кандидатами для участі у виборах по заміщенню вакансій дійсного члена (академіка) НАПрН України і членів-кореспондентів НАПрН України

4. Затверджено теми дисертаційних досліджень аспірантів НДІІП НАПрН України Бірюк Л.І., Борисова О.Ю., Васько В.А., Заєць Д.Г., Зоріна Р.Є., Книжникова С.О., Корж Т.І., Кулешова М.В., Орел Г.П., Франчук О.І.

5. Рекомендовано до друку монографію «Концептуальні засади права національної безпеки України» (автор – Богуцький П.П., кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, головний науковий співробітник Науково-дослідної лабораторії військового права, права національної та міжнародної безпеки НДІІП НАПрН України).

6. Проведено презентацію проекту «Концепції правової безпеки» (автор – Корж І.Ф., доктор юридичних наук, с.н.с., завідувач Науково-дослідної лабораторії проблем розвитку е-парламенту та систем правової інформації НДІІП НАПрН України).