Науково-методичний семінар

15 жовтня 2014 року  в Науково-дослідному інституті інформатики і права НАПрН України було проведено науково-методичний семінар із обговорення дисертації здобувача, головного наукового співробітника Інституту, кандидата технічних наук, старшого наукового співробітника Баранова Олександра Андрійовича на тему: «Теоретико-методологічні основи правового забезпечення інформаційної сфери України», на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Науково-методичний семінар на тему: «Проблеми розробки правової доктрини інформаційного суспільства»

 

10 січня 2014 року в Науково-дослідному інституті інформатики і права Національної академії правових наук України проведено науково-методичний семінар на тему: «Проблеми розробки правової доктрини інформаційного суспільства».

Видання НДІІП