Актуально

19 серпня 2021 року співробітники Державної наукової установи “Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України” прийняли участь у науково-просвітницькому заході під назвою: «Інформаційна безпека держави, яка веде до перемоги», організований Товариством «Знання» України  з нагоди 30-річчя Незалежності України.

7 липня 2021 року відбулося розширене засідання Вченої ради та представників колективу наукових працівників ДНУ ІІБП НАПрН України, в ході якого було схвалено Стратегію розвитку Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» на 2021 – 2025 роки.

07 липня 2021 року відбулися збори колективу наукових працівників Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України», в ході яких було розглянуто низку організаційних питань.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 року № 85-р було створено Державну наукову установу “Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України” внаслідок реорганізації Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України. Виконуючим обов’язки директора установи було призначено Фурашева В.М., кандидата технічних наук, доцента, старшого наукового співробітника, заслуженого машинобудівника України.

Відповідно до законодавства підготовлено і затверджено Статут Державної наукової установи “Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України” (ДНУ ІІБП НАПрН України) та організаційну структуру установи, здійснено комплекс організаційних заходів щодо її кадрового і матеріально-технічного забезпечення та проведено державну реєстрацію створеної юридичної особи.

ДНУ ІІБП НАПрН України є правонаступником усіх матеріальних і нематеріальних прав та обов’язків Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України.

26 березня 2021 року в онлайн форматі відбулася XІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави», організована Науково-дослідним інститутом інформатики і права НАПрН України, разом з Національною академією СБУ,  та Інститут модернізації змісту освіти МОН України.

26 березня 2021 року відбулися Загальні збори Національної академії правових наук України. В ході зборів було розглянуто основні підсумки діяльності академії у 2020 році, обрано президента, першого віце-президента, головного ученого секретаря НАПрН України та розглянуто низку організаційних питань.

Зокрема, внесено зміни до Статуту НАПрН України, а також затверджено Стратегію розвитку Національної академії правових наук України на 2021 – 2025 роки. Вказаною Стратегією визначено пріоритетні напрями подальших правових досліджень, у тому числі з питань, віднесених до профілю діяльності Інституту, щодо «Правового забезпечення інформаційної сфери», «Правового забезпечення у сфері цифрової трансформації», «Правового забезпечення у сфері національної безпеки та оборони».  

http://www.chasopys.law.npu.kiev.ua/images/law18.jpgЖурнал «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18. «Право», співзасновниками якого є Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова та Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України, включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України зі спеціальностей 081 - Право, 262 - Правоохоронна діяльність, 293 - Міжнародне право відповідно до Наказу МОН України від 09.02.2021 № 157.

До опублікування в журналі приймаються статті, які висвітлюють актуальні наукові і практичні досягнення та тенденції юриспруденції, а також результати фундаментальних та прикладних наукових досліджень у сфері історії та теорії держави і права, конституційного, адміністративного, інформаційного, фінансового, цивільного, господарського, кримінального, освітнього, міжнародного права тощо. У журналі можуть публікуватися матеріали стосовно дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидата наук (доктора філософії – Ph.D.) і доктора наук у галузі юридичних наук.

Науковий журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

Збірнику присвоєно Індекс міжнародного центру реєстрації періодичних видань ISSN 2412-9135.

Мова видання: українська, англійська, іспанська, італійська, німецька, польська, російська (для іноземних авторів), словацька, угорська, французька, чеська.

Періодичність: 2 рази на рік.

З детальною інформацією щодо журналу «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18. «Право» можна ознайомитись у розділі Науковий часопис.

Запрошуємо Вас взяти участь у Першій науково-практичній конференції за темою: «Парламентський контроль в умовах децентралізації державної влади та цифрової трансформації в Україні: стан  та проблеми», яка відбудеться 30 березня 2021 року

Захід буде проведено  дистанційно (заочно) з використанням інформаційно-технічних засобів.      

Мета конференції: аналіз стану і узагальнення нових теоретичних і практичних напрацювань у галузі здійснення парламентського контролю в умовах децентралізації державної влади; розкрити напрями, стан та перспективи цифрової трансформації в Україні, сприяння активному обміну досвідом фахівців.

Видання НДІІП

Вибрані видання