Актуально

Дирекцією та вченими НДІІП НАПрН України 24 грудня 2015 року запропоновано підготувати та винести на розгляд Загальних зборів НАПрН України питання про затвердження Пріоритетів розвитку правової науки на 2016 – 2020 роки, до яких включити схвалені 20 листопада 2015 р. Президією Академії пріоритетні напрями розвитку правової науки в галузі національної безпеки та міжнародного правопорядку, а також розділ «Правове забезпечення інформаційної сфери України»:

9 грудня і 24 грудня 2015 року відбулися чергові засідання Вченої ради НДІІП НАПрН України в ході яких було опрацьовано низку науково-організаційних та інших питань, зокрема: про результати наукової і науково-організаційної діяльності у 2015 році та основні завдання на 2016 рік; про роботу Аспірантури НДІІП НАПрН України; про схвалення Положення про Раду молодих вчених Інституту, Положення про наукові школи НДІІП НАПрН України тощо.

20 листопада 2015 р. відбулося засідання Президії Національної академії правових наук України, в ході якого розглянуто низку актуальних наукових, організаційних та інших питань, зокрема, про хід і виконання постанови Загальних зборів НАПрН України щодо підготовки видання «Велика українська юридична енциклопедія»; про заходи НАПрН України по реалізації Національної стратегії у сфері прав людини; про організацію і координацію досліджень з правових проблем національної безпеки та міжнародного правопорядку тощо.

На засіданні Вченої ради Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України 19 серпня 2015 року за активну участь у становленні й розвитку Інституту та вагомий внесок у формуванні правової науки в інформаційній сфері присвоєно звання Почесний доктор Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України Брижку Валерію Михайловичу, заслуженому винахіднику республіки, лауреату Премії науково-технічної творчості молоді та премії ім. Ярослава Мудрого, доктору філософії, старшому науковому співробітнику.

Минув рік, як пішла у вічність наша колега Людмила Леонідівна Бєсєдна. На жаль, далеко не всі свої плани вона встигла реалізувати у земному житті. В пам’ять про талановитого кібернетика-лінгвіста, неординарну особистість, працелюбного, добросовісного, відповідального і принципового наукового співробітника  в НДІІП НАПрН України було завершено розпочату нею роботу над монографією “Мовно-термінологічні проблеми законодавства України”. Ідея написання монографії належала Бєсєдній Л.Л., вона ж розробила детальний план роботи, зібрала значний матеріал по темі, написала основну частину підрозділів, здійснила практичні дослідження щодо зміни термінології на прикладі законів України в інформаційній сфері.

Видання НДІІП

Вибрані видання