Схвалено Стратегію розвитку Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» на 2021 – 2025 роки

7 липня 2021 року відбулося розширене засідання Вченої ради та представників колективу наукових працівників ДНУ ІІБП НАПрН України, в ході якого було схвалено Стратегію розвитку Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» на 2021 – 2025 роки.

Збори колективу наукових працівників Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України»

07 липня 2021 року відбулися збори колективу наукових працівників Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України», в ході яких було розглянуто низку організаційних питань.

Засідання Дирекції ДНУ ІІБП НАПрН України

7 червня 2021 р. відбулося засідання Дирекції ДНУ ІІБП НАПрН України, в ході якого розглянуто проект Стратегії розвитку Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» на 2021 – 2025 роки. Прийнято рішення про спрямування проекту Стратегії для опрацювання членам Вченої ради та представникам колективу наукових працівників Інституту з подальшим винесенням його на розгляд Вченої ради і колективу наукових працівників ДНУ ІІБП НАПрН України та Президії (Бюро президії) НАПрН України.

Збори колективу наукових працівників ДНУ ІІБП НАПрН України

20 травня 2021 р. відбулися Збори колективу наукових працівників Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» в ході яких заслухано звіт про результати діяльності НДІІП НАПрН України за 2020 р., інформацію про реорганізацію та припинення Інституту, а також обрано Вчену раду ДНУ ІІБП НАПрН України.

Загальні збори трудового колективу ДНУ ІІБП НАПрН України

20 травня 2021 р. відбулися Загальні збори трудового колективу Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» в ході яких відповідно до законодавства обрано уповноважених представників Трудового колективу та ухвалено Колективний договір між Дирекцією і Трудовим колективом ДНУ ІІБП НАПрН України.

Створення організаційного комітету та виборчої комісії ДНУ ІІБП НАПрН України

5 травня 2021 р. відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи» з метою підготовки та проведення загальних зборів колективу наукових працівників Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» та обрання директора Інституту створено організаційний комітет та виборчу комісію.

Оголошення

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи», розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 85-р.

Перша науково-практична конференція «Розвиток законодавства України у сфері оборони: проблеми адаптації до стандартів НАТО та шляхи їх вирішення»

Оголошення

У Державній науковій установі “Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України” оголошено конкурс на заміщення посад: ученого секретаря Інституту та завідувача наукової лабораторії теорії цифрової трансформації і права наукового центру цифрової трансформації і права.

Щодо утворення Державної наукової установи “Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України”

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 року № 85-р було створено Державну наукову установу “Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України” внаслідок реорганізації Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України. Виконуючим обов’язки директора установи було призначено Фурашева В.М., кандидата технічних наук, доцента, старшого наукового співробітника, заслуженого машинобудівника України.

Відповідно до законодавства підготовлено і затверджено Статут Державної наукової установи “Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України” (ДНУ ІІБП НАПрН України) та організаційну структуру установи, здійснено комплекс організаційних заходів щодо її кадрового і матеріально-технічного забезпечення та проведено державну реєстрацію створеної юридичної особи.

ДНУ ІІБП НАПрН України є правонаступником усіх матеріальних і нематеріальних прав та обов’язків Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України.

Видання НДІІП

Вибрані видання