XIІІ Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Інформаційні технології та безпека: оцінка стану»

18 червня 2013 року  в Інституті проблем реєстрації інформації Національної академії наук України відбулася XIІІ Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Інформаційні технології та безпека: оцінка стану» організована Науково-дослідним інститутом інформатики і  права НАПрН України та   Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України  за інформаційної підтримки інформаційного агентства «УКРІНФОРМ», науково-технічного журналу «Реєстрація, зберігання і обробка даних», а також журналів «Інформатика і право», «Правова інформатика», «Інформація та безпека».

Засідання спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертації за спеціальністю 12.00.07

30 травня 2013 року проведено засідання спеціалізованої вченої ради К 26.501.01, в ході якого було захищено дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право:

  • Буряка Івана Олександровича на тему: «Адміністративно-правове регулювання у сфері забезпечення права громадян України на охорону здоров’я» (Робота виконана в Навчально-науковому інституті права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ, науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Тищенко М.М.);
  • Сірика Дениса Сергійовича на тему: «Правове регулювання діяльності органів виконавчої влади щодо розгляду звернень громадян» (Робота виконана в Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Настюк В.Я.)

Засідання спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертації за спеціальністю 12.00.07

24 травня 2013 року відбулося засідання спеціалізованої вченої ради К 26.501.01.

В ході засідання було захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

  • Єльцова Віктора Олександровича на тему: «Правове регулювання інформаційного забезпечення діяльності судів». (Робота виконана в Харківському національному університеті внутрішніх справ, науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Панова І.В.)

Засідання спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертації за спеціальністю 12.00.07

24 квітня 2013 року відбулося засідання спеціалізованої вченої ради К 26.501.01 у Науково-дослідному інституті інформатики і права НАПрН України.

В ході засідання спеціалізованої вченої ради було захищено дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право:

  • Мозолевської Олени Миколаївни на тему: «Правові засади інформаційних відносин у системі місцевих загальних судів України». (Робота виконана в Науково-дослідному інституті інформатики і права НАПрН України, науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Марущак А.І.);
  • Рєзніка Олега Миколайовича на тему: «Адміністративно-правові засади діяльності податкової міліції». (Робота виконана в Київському міжнародному університеті, науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Мулявка Д.Г.)

Круглий стіл «Електронні інформаційні ресурси в системі сучасних соціальних комунікацій»

19 квітня 2013 року в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України був проведений круглий стіл «Електронні інформаційні ресурси в системі сучасних соціальних комунікацій», організований Науково-дослідним інститутом інформатики  і права НАПрН України, Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського НАН України та Українським мовно-інформаційним фондом НАН України.

Засідання спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертації за спеціальністю 12.00.07

13 березня 2012 року проведено засідання спеціалізованої вченої ради К 26.501.01, на якому були прийняті до захисту дисертації здобувачів наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право:

·     Буряка І.О. на тему «Адміністративно-правове регулювання у сфері забезпечення права громадян України на охорону здоров’я»;

·      Сірика Д.С. на тему «Правове регулювання діяльності органів виконавчої влади щодо розгляду звернень громадян».

Загальні збори Національної академії правових наук України

5 березня 2013 року відбулися Загальні збори Національної академії правових наук України, в ході яких було розглянуто звіт «Про основні підсумки діяльності Національної академії правових наук України у 2012 році» та низку інших питань.

Видання НДІІП