Вітаємо ювіляра!

Колектив Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України від щирого серця вітає з 65-річчям першого заступника директора з наукової роботи НДІІП НАПрН України, кандидата технічних наук, доцента, старшого наукового співробітника, експерта з питань національної та інформаційної безпеки, заслуженого машинобудівника України, лауреата  премії імені Ярослава Мудрого Фурашева Володимира Миколайовича.

Зичимо Вам, шановний Володимире Миколайовичу, міцного здоров’я, родинного благополуччя, творчого натхнення, успіхів у здійсненні всіх Ваших задумів і мрій. Нехай Ваш високий професіоналізм, наполегливість і таланти керівника, фаховість і гуманність, життєві знання і досвід, доброта і людяність й надалі сприяють розбудові правової науки в Україні.

Хай вас зігріває людська теплота
За все,що зробили за свої літа.
Хай сонце сяє і серце співає,
Хай смуток дороги до серця не знає.
Хай благодатним буде Ваш вік.
Від щирого серця зичимо Вам –
Щастя, здоров’я і многая літа!

 

З повагою,
колектив Науково-дослідного
інституту інформатики і права
НАПрН України

Відновлено роботу спеціалізованої вченої ради в Науково-дослідному інституті інформатики і права НАПрН України

Відповідно до наказу МОН України № 515 від 16.05.2016 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 12 травня 2016 року» у Науково-дослідному інституті інформатики і права НАПрН України відновила свою діяльність спеціалізована вчена рада К 26.501.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Пріоритет у діяльності спеціалізованої вченої ради буде надаватися захисту дисертацій з проблем інформаційного права, правової інформатики та правових проблем інформаційної безпеки.

Засідання Вченої ради НДІІП НАПрН України

4 лютого 2016 року відбулося засідання Вченої ради НДІІП НАПрН України, в ході якого обговорено низку науково-організаційних питань, зокрема, заслухано інформацію про хід підготовки до видання окремого тому «Інформаційне право; право інтелектуальної власності» Великої української юридичної енциклопедії. Крім цього, розглянуто пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту Національної академії правових наук України.

Засідання Президії НАПрН України

28 січня 2016 року відбулося засідання Президії НАПрН України, в ході якого розглянуто актуальні організаційні питання, хід підготовки до видання Великої української юридичної енциклопедії, а також рекомендовано опрацювати і розглянути на засіданнях вчених рад наукових установ академії пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту Національної академії правових наук України.

Засідання Вченої ради НДІІП НАПрН України

22 січня 2016 року відбулося засідання Вченої ради НДІІП НАПрН України в ході якого розглянуто низку актуальних питань організації науково-дослідної діяльності у 2016 році, а також:

– затверджено теми дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук по спеціальності 12.00.07 – «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» аспірантів НДІІП НАПрН України Волкової А.О., Бєлякова О.П, Дички А.Р., Дубняк М.В., Грибенюк Ю.В., Стадник Р.І.;

Видання НДІІП

Вибрані видання