Забезпечення прав людини: національний і міжнародний виміри

Збірник матеріалів ІІ–ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Вінниця, 09 грудня 2022 року). Вінниця, 2023. 365 с.

Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання

Матеріали II всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 25 грудня 2022 р. / наук. керівник конф. О. А. Баранов ; упор.: В. М. Фурашев, С. О. Дорогих, М. В. Дубняк. Київ-Одеса, 2022. 108 с.

Національне та міжнародне право: історія, сучасність, перспективи розвитку

Збірник матеріалів І–ї Міжнародної науково-практичної конференції до 110-річчя Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, 09-10 червня 2022 року). Вінниця, 2022. 279 с.

 

Захист прав дітей в умовах війни

Збірник матеріалів круглого столу до 110-річчя Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, 17 травня 2022 року). Вінниця, 2022, 90 с.
 

Створення та організація діяльності системи військової юстиції України

Матеріали круглого столу / упор.: П. П. Богуцький, В. Г. Пилипчук, М. О. Теплюк, О. В. Лебединська, Л. В. Заславська. – Київ-Одеса : Фенікс, 2022. – 160 с.

Інформаційне та соціально-правове моделювання

Ланде Д. В., Фурашев В. М. : посібник / Д. В. Ланде, В. М. Фурашев ; за заг. ред. Д. В. Ланде. – Київ-Одеса : Фенікс, 2021. – 276 с.

Забезпечення прав людини: національний та міжнародний виміри

Збірник матеріалів І–ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Вінниця, 10 грудня 2021 року). Вінниця, 2022. 261 с.
 

Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 02 грудня 2021 року, м. Київ. / Науковий керівник конференції: Баранов О.А.; Упоряд.: В.М. Фурашев, С.О. Дорогих. Київ, 2021. 324 с.

Роль і місце інформаційного права і права інтелектуальної власності в сучасних умовах. Креативні індустрії

Електронний збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 11 листопада 2021 р. / редкол.: О.Ф. Дорошенко, В.Г. Пилипчук та ін.; НДІ інтел. власн. НАПрН України, Навч.-наук. інст. права КНУ ім. Т. Шевченка, Київ, 2021. 327 с.
 

Діяльність військової юстиції в умовах збройного конфлікту. Досвід української прокуратури

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 28 жовтня 2021 р. / упоряд.: П. П. Богуцький, П. М. Візнюк, Л. В. Зіняк, В. Г. Пилипчук, І. О. Петришен. – Київ-Одеса: Фенікс, 2021. – 108 с.