Основи інформаційного права України

В. Цимбалюк, В. Брижко, В. Гавловський; за ред. М. Швеця, Р. Калюжного, П. Мельника. – [2-е вид., допов.]. – К.: “Знання”, 2009 р. – 414 с.

Інформаційне право: навчальний посібник

В.А. Буржинський, В.Я. Горбачевський, І.В. Мартиненко, Б.Л. Раціборинський,В.М. Смаглюк, В.Г. Хахановський, М.Я. Швець; за аг. ред. В.В. Дурдинця. – К.:ДІІ “Друкарня МВС України”, 2009 р. – 218 с.

Правові та організаційні засади протидії злочинам у сфері використання платіжних карток

В.М. Бутузов, В.Д. Гавловський та ін..; за ред. І.В. Бондаренка. – К.: ТОВ “Видавничий будинок “Аванпост-Прим”, 2009. –182 с.

Нормативно-правові та методологічні засади упорядкування інформаційних відносин

       
В. Брижко (науковий керівник проекту), В. Цимбалюк, М. Швець; за ред. В. Тація, В. Тихого, М. Швеця. - К.: ТОВ "ПанТот", 2009 р. - 324 с.

Інформаційне право: регулювання інформаційної діяльності

А.І. Марущак – К.: Видавничий дім “Скіф”, КНТ, 2008. – 344 с.

Безпека бізнесу: організаційно-правові основи

Ю.В. Бондарчук, А.І. Марущак. – К.: Видавничий дім “Скіф”, КНТ, 2008. – 372 с.

Інформаційна культура

В. Цимбалюк, Ю. Яцишин, Н. Новицька, В. Попович, Р. Калюжний, В. Брижко,

В. Гавловський; за редакцією М. Швеця, Р. Калюжного. – Ірпінь:

Національний університет ДПС України, 2007. – 254 с.

Тезаурус EUROVOC 4.2. Українська версія [Електронний ресурс]

(У складі Системи (бібліотеки) баз даних і знань у галузі держави і права) : [В 3 книгах]. / М.Я. Швець, О.Л. Копиленко, С.А. Антоненко, С.М. Міщук та ін. – К.: НДЦПІ АПрН України, Інститут законодавства ВР України, Управління комп’ютеризованих систем Апарату ВР України, 2007. – 738 c. – [Кн. 1. Абетково-пермутаційне представлення. – 387 с. Кн. 2. Тематичне представлення. – 174 с. Кн. 3. Багатомовне представлення. – 177 с.]

Інформаційне право: доступ до інформації

А.І. Марущак. – К.: КНТ, 2007. – 532 с.

Правові основи захисту інформації з обмеженим доступом

А.І. Марущак – К.: Вид-во КНТ, 2007. – 208 с.

Видання НДІІП

Вибрані видання