Транскордонна співпраця: проблеми та шляхи їх вирішення

Матеріали II Регіонального круглого столу (28-29 вересня 2017 року). - К.: Національна академія прокуратури України, 2017. - 262 с. 

 

       У збірнику матеріалів II Регіонального круглого столу «Транскордонна спів­праця: проблеми та шляхи їх вирішення», співорганізаторами якого виступили Генеральна прокуратура України, Головна військова прокуратура, Національ­ний інститут стратегічних досліджень, Науково-дослідний інститут інформа­тики і права Національної академії правових наук України, Національна ака­демія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького та Національна академія прокуратури України, вміщено виступи, тези і презента­ції його учасників.

       Захід, що відбувся 28-29 вересня 2017 року у клінічному санаторії «Аркадія» Державної прикордонної служби України, було організовано з метою об'єднан­ня зусиль практичних працівників правоохоронних органів України та сусідніх держав, експертів України та Європи, інших заінтересованих осіб у розв'язанні проблем транскордонної взаємодії.

ЗМІСТ

ВИСТУПИ
9
Вітальне слово заступника Генерального прокурора - Головного військового прокурора Анатолія МАТІОСА
9
Вітальне слово військового прокурора Південного регіону України Олександра ЦИБЕНКА
12
Вітальне слово ректора Національної академії прокуратури України Івана ПРИСЯЖНЮКА
9
Вітальне слово ректора Одеського державного університету внутрішніх справ Івана КАТЕРИНЧУКА
9
ТЕЗИ
16
Юлія БАБІЙ Концепція моніторингу рухомих об'єктів на сухопутному кордоні України технічними засобами охорониx
16
Олександр БАНТИШЕВ Щодо відповідальності за злочини терористичної спрямованості
19
Роман БАРАНЕНКО Марина ПОТОЧНЯК Використання віртуальних криптовалют - загроза національній безпеці України?
22
Сергій БАСАЛИК Протидія торгівлі людьми в Україні у контексті політики Європейського Союзу
24
Тетяна БЕЗСОННА Документ як об'єкт злочинного впливу
28
Тетяна БОРЕЦЬ Сучасний тероризм в Україні
30
Андрій ВОРОНЦОВ Заходи протидії корупційним злочинам в Україні: проблеми реалізації
33
Влада ГУСЄВА Деякі проблеми розслідування злочинів проти життя та здоров'я працівників правоохоронних органів, що вчинені організованими групами
37
Юлія ДАНИЛЕВСЬКА Окремі питання удосконалення кримінально-правової норми, передбаченої у ст. 306 КК України
40
Андрій ДАНИЛЕВСЬКИЙ Повторність однорідних злочинів у контексті протидії терористичним злочинам
42
Юлія ДОРОХІНА Окремі аспекти проблем протидії майновій злочинності
46
Тетяна ДУНАЄВА Профілактика службової недбалості на індивідуальному рівні
50
Олег ЖУЧЕНКО Стан протидії злочинності в Одеській області: проблемні питання та шляхи їх вирішення
54
Юрій ІРХА Роль транскордонного співробітництва у протидії екстремістській діяльності в Україні
9
Олег КАРПЕНКО Деякі особливості функціонування військових прокуратур на сучасному етапі
9
Валерій КАРПУНЦОВ Процесуальна компетенція органів прокуратури у запобіганні і протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
73
Олег КИРИЧЕНКО Напрями удосконалення діяльності кримінальної поліції під час протидії злочинам терористичної спрямованості 
79
Оксана КНИЖЕНКО До питання застосування спеціальної конфіскації
83
Олена КОВАЛЬОК Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів як транснаціональна загроза
87
Андрій КОВБАН Засади права на безпеку у сфері інформаційної безпеки
91
Ігор КОЗЬЯКОВ Функціональна структура організації міжнародного співробітництва прокуратури України
94
Валерій КОЛОСКОВ Взаємозв'язок наркобізнесу та терористичної діяльності як транснаціональної злочинності
98
Ігор КОПОТУН, Юрій ЛАВРЕНЮК Ефективність та удосконалення системи антитерористичної безпеки на національному рівні у ФРН
102
Лідія КОТЛЯРЕНКО, Вікторія КОСОВАН Сучасний тероризм і методи антитерористичної діяльності
107
Лідія КОТЛЯРЕНКО, Марія ЩЕБЕЛЬСЬКА Проблеми контролю за поширенням новітніх наркотичних засобів і психотропних речовин
110
Григорій КРАЙНИК Щодо необхідності презумпції згоди на трансплантацію в Україні як найбільш дієвого кроку із запобігання незаконній трансплантації органів
113
Владислав КУБАЛЬСЬКИЙ Загальне поняття злочинів, які посягають на державний суверенітет України
117
Дмитро КУПРІЄНКО, Ігор ТОМКІВ Модель систематизації сфери прикордонної безпеки
121
Лариса КУПРІЯНОВА, Дарина КУПРІЯНОВА «Europe without borders» as an undesirable precursor of supporting for the human trafficking in the European Union. Visa-free regime and Ukraine - reaching to the «European п dream» or a time bomb? (публікується англійською мовою)
125
Сергій ЛЮЛЬКО, Руслан МЕЛЬНИК Окремі питання адаптації антикорупційного законодавства до норм і стандартів ЄС (досвід Румунії)
129
Юліана НАЙДЬОН Сучасна парадигма протидії Служби безпеки України новим загрозам безпеці держави
134
Думітру ОБАДА Special investigative activity as an instrument of prevention and combating illicit trafficking of CBRN materials (публікується англійською мовою)
139
Наталя ОРЛОВСЬКА До питання забезпечення безпекової складової транскордонного співробітництва
144
Галина ПАЛАМАРЧУК Щодо спеціальної конфіскації за вчинення контрабанди
148
Іван ПІСКУН Партнерство України з НАТО - один із чинників перспективи розвитку транскордонного співробітництва
151
Валерій ПРИСТАЙКО Придністровський конфлікт та можливі шляхи його розв'язання
154
Ян РІЧАРДСОН Cross Border Co-operation and the fight against Organised Crime: a Prosecutor's Perspective
(публікується англійською мовою)
158
Тетяна САВЧУК Основні напрями протидії корупційним злочинам правоохоронними органами
163
Дмитро САНАКОЄВ Протидія торгівлі людьми: напрями удосконалення транскордонного співробітництва
166
Костянтин САНДУЛ Кримінальний аналіз в оперативно-розшуковій діяльності Державної прикордонної служби України
170
Валерій СОКУРЕНКО Забезпечення публічної безпеки у Причорноморському регіоні: чинники та тенденції
173
Роман ТРОФИМЕНКО Проблеми координації у сфері протидії організованій злочинності
177
Микола ТУРКОТ Матеріальна відповідальність військовослужбовців за спричинення шкоди
180
Станіслав ФІЛІППОВ Баланс між бар'єрністю та контактністю кордону як чинник ефективної протидії транскордонній злочинності
185
Олександр ЦИБЕНКО Забезпечення законності та правопорядку на об'єктах воєнної сфери Південного регіону України
190
Петро ЦИГИКАЛ, Олег ШИНКАРУК Транскордонне співробітництво та високотехнологічний кордон: динамічний взаємозв'язок
193
Олександр ЧОРНИЙ «Фінансування тероризму» - дискусія в теорії кримінального права та проблеми уніфікації антитерористичного законодавства України
197
Сергій ШАЙХЕТ Протидія організованій злочинності
200
Олена ШОСТКО Типологія осіб, які вчиняють корупційні злочини
 
Володимир ЯРМОЛЕНКО Актуальні питання боротьби з міжнародним тероризмом (на прикладі міжнародної терористичної організації «Ісламська держава Іраку і Леванту»)
 
ПРЕЗЕНТАЦІЇ
 
Олександр ДОВГАНЬ Щодо тенденції кібербезпеки в 2017 році 
 
Лариса КУПРІЯНОВА, Дарина КУПРІЯНОВА «Europe without borders» as an undesirable precursor of supporting for the human trafficking in the European Union. Visa-free regime and Ukraine - reaching to the «European dream» or a time bomb? (публікується англійською мовою) 
 
Борис ЛЕОНОВ Протидія тероризму: сучасний міжнародний досвід та перспективи його реалізації в Україні         
 
Анатолій МАТІОС Презентація до вітального слова        
 
Думітру ОБАДА Special investigative activity as an instrument of prevention and combating illicit trafficking of CBRN materials (публікується англійською мовою)          
 
Бйорн Торе САЛТВІК Counter terrorism cross-border cooperation problems and solutions (публікується англійською мовою)            
 
Наіда ШАМІЛОВА UNODC - WCO container control program (публікується англійською мовою) 
 
Володимир ЯРМОЛЕНКО Актуальні питання боротьби з міжнародним тероризмом (на прикладі міжнародної терористичної організації «Ісламська Держава Іраку і Леванту»     
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання