Звільнення від кримінальної відповідальності за злочини, підслідні органам безпеки: кримінально-правові та кримінальні процесуальні аспекти

навч. посіб. / [Ю. В. Луценко, О. В. Микитчик, Д. А. Нескоромний та ін.]. — Харків : Право, 2018. — 160 с.

 

     Навчальний посібник присвячений комплексному дослідженню теоретичних і практичних проблем, пов’язаних зі звільненням від кримінальної відповідальності за злочини, підслідні органам безпеки. Аналізуються спеціальні види, передумови, умови, підстави та кримінально-правові наслідки звільнення особи від кримінальної відповідальності, розкривається процесуальний порядок звільнення від кримінальної відповідальності за дані злочини. Наводяться зразки процесуальних документів, які складаються при звільненні особи від кримінальної відповідальності.

       Для студентів, курсантів, аспірантів (ад’юнктів), докторантів, викладачів закладів вищої освіти юридичного профілю, науковців, практичних працівників правоохоронних органів, а також усіх, хто цікавиться проблематикою слідчої та правозастосовної практики.

 

Зміст

 

Перелік умовних скорочень

4

Передмова
5

Розділ 1. Поняття, види, умови та підстави звільнення від кримінальної відповідальності

 

1.1. Поняття та види звільнення від кримінальної відповідальності
7
1.2. Умови та підстави звільнення від кримінальної відповідальності за законодавством України
21
Контрольні запитання та завдання
31

Розділ 2. Загальні і спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності за злочини, підслідні органам безпеки

 

2.1. Загальні види звільнення від кримінальної відповідальності та їх застосування до злочинів, підслідних органам безпеки
32
2.2. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності за злочини, підслідні органам безпеки
68
Контрольні запитання та завдання
111

Розділ З. Процесуальні аспекти звільнення від кримінальної відповідальності за злочини, досудове розслідування яких віднесено до підслідності органів безпеки

 

3.1. Процесуальні аспекти звільнення від кримінальної відповідальності за злочини, підслідні органам безпеки
113
3.2. Зразки процесуальних документів, які складаються при звільненні особи від кримінальної відповідальності за злочини, підслідні органам безпеки
126
Контрольні запитання та завдання
147

Рекомендована література

148

 

Видання НДІІП