Інформаційне, правове та управлінське забезпеченняінноваційного розвитку регіону

Матеріали круглого столу з міжнародною участю/ 17 червня 2021 року, м.Вінниця / Упорядники: Пилипчук В.Г., Яременко О.І., Кононенко В.В., Лазор О.Я., Лазор О.Д., Лапшин С.А. – ВДПУ, НДІІП НАПрН України, Вінниця, ТОВ «Друк» – 2021. – 225 с.

 

      У матеріалах круглого столу висвітлено актуальні інформаційно-правового та організаційно-управлінського забезпечення інноваційного розвитку регіону. Тези виступів учасників круглого столу із числа експертів і вчених, науково-педагогічних працівників, представників державних органів та громадських організацій надані у авторській редакції.

Матеріали круглого столу.