Науково-методичний семінар

15 жовтня 2014 року  в Науково-дослідному інституті інформатики і права НАПрН України було проведено науково-методичний семінар із обговорення дисертації здобувача, головного наукового співробітника Інституту, кандидата технічних наук, старшого наукового співробітника Баранова Олександра Андрійовича на тему: «Теоретико-методологічні основи правового забезпечення інформаційної сфери України», на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

У роботі семінару взяли участь: член-кореспондент НАПрН України, д.ю.н., професор В.Г. Пилипчук; д.ю.н., професор О.В. Копан; д.ю.н., профессор К.І. Бєляков; д.ю.н., с.н.с. Н.А. Савінова; д.ю.н., с.н.с. А.М. Новицький; д.ю.н., професор М.П. Стрельбицький; д.ю.н., с.н.с. В. С. Цимбалюк; к.т.н., с.н.с. В.М. Фурашев. та інші вчені.

В ході семінару була заслухана доповідь Баранова О.А. У процесі обговорення  розглянуто низку питань щодо актуальних проблем, пов’язаних з особливостями правового забезпечення інформаційної сфери в умовах становлення інформаційного суспільства, проблем розвитку інформаційного права, зокрема, в частині визначення предмету і методу правового регулювання, визначення принципів інформаційного права та його інститутів тощо. Особливу увагу було приділено питанням термінології інформаційного права. Жвава дискусія відбулась навколо питання систематизації інформаційного законодавства. Докладно були з’ясовані результати дисертаційного дослідження щодо пропозицій із вдосконалення національного інформаційного законодавства, насамперед, в частині його гармонізації із законодавством ЄС.  Виступаючі висловили низку конструктивних пропозицій щодо дисертаційної роботи, які з вдячністю були сприйняті здобувачем.

За результатами обговорення учасники семінару ухвалили рішення рекомендувати дисертацію Баранова Олександра Андрійовича «Теоретико-методологічні основи правового забезпечення інформаційної сфери України» до захисту на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.