Навчально-методичні матеріали

Освітньо-наукова програма "Право" підготовки докторів філософії (PhD)

Пропозиції та зауваження стейколдерів, здобувачів освіти, випускників аспірантури, викладачів програми та інших зацікавлених осіб просимо надсилати  гаранту освітньої програми Івану Дороніну на електронну адресу pravo@ippi.org.ua або через заповнення сторінки для пропозицій та зауважень аспірантів, стейколдерів й інших зацікавлених осіб.

Проект освітньо-наукової програми "Право" підготовки докторів філософії (PhD)

Сертифікат про акредитацію освітньо-наукової програми "Право" підготовки докторів філософії (PhD)

 

Робочі навчальні програми:

Обов'язкова компонента:

Іноземна мова професійного спілкування

Філософія науки

Методологія, організація та технологія наукових досліджень

Актуальні проблеми права національної безпеки та військового права

Актуальні проблеми інформаційного права

Науково-педагогічна практика

Вибіркова компонента:

Актуальні проблеми теорії та історії держави і права

Актуальні проблеми становлення та вдосконалення правової системи України

Проблеми правового забезпечення цифрової трансформації

Проблеми правового забезпечення інформаційної безпеки

Правове забезпечення кібербезпеки

Кримінально-правова політика в умовах інформаційного суспільства

Актуальні проблеми адміністративного права

Актуальні проблеми фінансового права

Актуальні проблеми міжнародного права

Обрати вибіркову дисципліну

 

Навчальний план

Графік проведення сесій

Розклад занять (1 рік навчання)

Розклад занять (2 рік навчання)

Наказ про зарахування до аспірантури

 

Опитування аспірантів Інституту щодо якості освітніх послуг у 2022 р.:

Анкета

Результати

 

Рецензії та відгуки на освітньо-наукова програма "Право" підготовки доктоів філософії (PhD)

Рецензія 1

Рецензія 2

Рецензія 3

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

Відгук 4

 

Видання НДІІП