XI Всеукраїнська науково-практична конференція: «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави»

15 травня 2020 року Науково-дослідним інститутом інформатики і права НАПрН України спільно з Національною академією Служби безпеки УкраїниІнститутом модернізації змісту освіти МОН України проведено (у заочному форматі) XI Всеукраїнську науково-практичну конференцію: «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави».  

У роботі конференції взяли участь представники органів державної влади, суб’єктів сектору безпеки і оборони, провідних наукових установ і навчальних закладів та громадських організацій

В ході заходу розглянуто актуальні питання стану та проблем розвитку системи інформаційної безпеки, пріоритети розвитку законодавства України у сфері охорони державної таємниці і службової інформації, актуальні проблеми забезпечення кібернетичної безпеки держави та шляхи їх вирішення, проблеми формування і реалізації ефективної державної інформаційної політики і політики забезпечення національної, державної та інформаційної безпеки.

Учасниками конференції зазначено, що захист життєво важливих інтересів людини, суспільства й держави від внутрішніх і зовнішніх загроз, державного суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення безпеки критичної інформаційної інфраструктури та розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, участь України в міжнародній системі інформаційної безпеки є важливим напрямом діяльності суб’єктів сектору безпеки і оборони, що потребує подальшої наукової розробки та пошуку науково обґрунтованих шляхів їх вирішення. При цьому забезпечення інформаційної безпеки є одним із визначальних напрямів державної політики, від якого залежатиме подальший розвиток суверенної України, її національна безпека та місце у світовому співтоваристві.

Матеріали конференції будуть опубліковані.