А.М. НОВИЦЬКИЙ, П.С. РІППА. Сучасне правове становище засобів масової інформації, що здійснюють діяльність у мережі Інтернет

УДК 342:366.63

А.M. НОВИЦЬКИЙ,
 
 
 
П.С. РІППА,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,
начальник відділу НДЦ з проблем оподаткування
Національного університету ДПС України
 
фахівець з наукової діяльності відділу дослідження проблем
протидії податковим правопорушенням НДЦ з проблем
оподаткування Національного університету ДПС України
    
  Анотація. Про правове забезпечення діяльності електронних засобів масової інформації в Інтернеті.
Аннотация. О правовом обеспечении деятельности электронных средств массовой информации в Интернете.
Summаry. On legal support of the activity of electronic mass medium in Internet.
Ключові слова. Засоби масової інформації, реєстрація електронних видань.
 
 
Науково-технічні досягнення сьогодення надають можливість як ніколи максимально швидко отримувати необхідну інформацію, обробляти її та виражати свої думки. Це є досить позитивним моментом, який стимулює наукову та творчу діяльність фахівців і заощаджує час. Раніше джерелом знань були бібліотеки, архіви, рукописи, кожне з яких мало свої недоліки у застосуванні. Як і будь-яке явище чи річ, інформація також проходить свою ланку еволюції та трансформацію. Змінювалася її форма, цінність, обсяги, але завжди залишався дух новизни, що і робить її унікальним товаром особливого виду. Змінився і спосіб її подачі, який максимально спрощує процес розміщення свіжих відомостей. У цьому контексті Інтернет фактично є новим суспільним простором новин із своїми законами та звичаями, із великою кількістю Інтернет-блогів, веб-відображень реально існуючих ЗМІ (далі - ЗМІ), незалежних Інтернет-видань.
Метою дослідження є оцінка правового забезпечення інформаційних відносин щодо Інтернет-середовища та формування пропозицій до існуючих нормативно-правових актів, що регулюють діяльність ЗМІ.
Проблеми, пов'язані з правовим забезпеченням діяльності ЗМІ в Інтернеті, досліджували такі вчені, як: К. Афанасьєва, Г. Усатий, О. Швець, Т. Шевченко та ін. Їх думки різняться стосовно питань обов'язковості та добровільності реєстрації таких видань, що обумовлюється рядом причин і можливих наслідків.
Актуальність дослідження полягає у визначенні сучасного правового становища мережних ЗМІ, регулюванні їх діяльності та встановленні суб'єктності учасників правовідносин. Необхідним є визначитися з поняттям "засоби масової інформації, що здійснюють свою діяльність за допомогою мережі Інтернет". Крім того, невизначеним є статус працівників електронного Інтернет-видання.
Для аналізу ситуації необхідно звернутися до історії питання реєстрації ЗМІ. Постановою Кабінету Міністрів України було затверджено Положення про Державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції [4]…
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання