АНТОНЕНКО С.А., Електронні фонди нормативно-правової інформації парламенту України в Інтернет (організаційно-правові аспекти)

УДК 342.9(075.8)
 
Антоненко С.А.,
заступник директора – завідувач науковим відділом
системної інформатизації законотворчої діяльності НДІІП НАПрНУ
 
 
Анотація. Щодо організаційно-правових засад функціонування електронних фондів нормативно-правової інформації Парламенту України в Інтернет.
Ключові слова: веб-сайт, бази даних, нормативно-правова інформація, концепція правової інформатизації, єдина державна система правової інформації, електронний парламент.
Аннотация. Относительно организационно-правовых основ функционирования электронных фондов нормативно-правовой информации Парламента Украины в Интернет
Ключевые слова: веб-сайт, базы данных, нормативно-правовая информация, концепция правовой информатизации, единая государственная система правовой информации, электронный парламент.
Summary. To the question of organizational and legal principles of functioning of electronic funds of legal and regulatory information of the Parliament of Ukraine on the Internet.
Keywords: website, data base, legal and regulatory information, conception of legal informatization, unified state system of the legal information, electronic parliament.
 
 
        Постановка проблеми. Розвиток інформаційного суспільства, орієнтованого на інтереси людей, відкритого для всіх, в якому кожен міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному і особистому розвиткові та підвищуючи якість життя є одним з головних пріоритетів України, закріпленим у рішеннях Окінавської хартії глобального інформаційного суспільства (2000 року), Женевського (2003 рік) та Туніського (2005 рік) всесвітніх самітів з питань інформаційного суспільства [1], до яких вона приєдналася, “Рекомендаціях парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні” [2], Законі Верховної Ради України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки” № 537-V від 09.01.2007 року [3], Розпорядженні Кабінету Міністрів України “Про затвердження плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки” № 653-р від 15.08.2007 року [4], “Концепції розвитку електронного урядування в Україні” [5], проекті “Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні” [6], Постанові Верховної Ради України “Про затвердження Програми інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2012-2017 роки” № 5096-VI від 05.07.2012 року [7]...
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання