АНТОНЕНКО С.А., Криптографічні основи застосування електронного цифрового підпису в Україні

УДК 342.9(075.8)

Антоненко С.А.,
співробітник НДІІП НАПрН України
 
 
Анотація. У статті розглядаються питання застосування технологій і стандартів електронного цифрового підпису в Україні на основі сучасних криптографічних методів захисту інформації
Ключові слова: криптографічний захист інформації, електронний цифровий підпис, алгоритми шифрування, інфраструктура відкритих ключів
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения технологий и стандартов электронной цифровой подписи в Украине на основе современных криптографических методов защиты информации
Ключевые слова: криптографическая защита информации, электронная цифровая подпись, алгоритмы шифрования, инфраструктура открытых ключей
Summary. This article reviewes the issues of the usage of technologies and standards of electronic digital signature in Ukraine on the basis of up-to-date cryptographic methods of information protection.
Keywords: cryptographic information protection, electronic digital signature, encryption-decryption algorithms, public key infrastructure.
 
 
       Постановка проблеми. Інформаційні технології на сьогодні охоплюють практично всі сфери сучасного життя, діяльності органів державного управління, фінансово-кредитної сфери, інформаційного обслуговування підприємницької діяльності, науки та освіти.
      Все більше документів створюється, відправляється, передається, одержується, обробляється, використовується та зберігається в електронній формі, що дозволяє значно прискорити процеси прийняття управлінських рішень, підвищити їх якість, заощадити бюджетні кошти, відмовившись від паперових технологій обробки інформації.
    Впровадження електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП), як пріоритетний напрямок державної політики електронного урядування, визначено в рішеннях Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України.
         ЕЦП є обов’язковим реквізитом електронного документу, який використовується для ідентифікації автора та/або підписувача іншими суб’єктами електронного документообігу. Накладанням ЕЦП завершується створення електронного документу.
    Становлення та розвиток національної системи ЕЦП є багатокомпонентним завданням, яке потребує комплексного, взаємоузгодженого вирішення питань на різних рівнях.
         Метою статті є дослідження питань застосування технологій і стандартів ЕЦП на основі сучасних криптографічних методів захисту інформації, розроблення і гармонізації міжнародних стандартів, створення відповідної законодавчої та нормативно-правової бази для становлення й розвитку національної інфраструктури відкритих ключів в Україні…
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання