БАРАНОВ О.А., Правове регулювання ЗМІ, що використовують Інтернет-технології

УДК 007: 366.63

БАРАНОВ О.А.,
кандидат технічних наук,
лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки
   
 
Анотація. Про удосконалення механізмів регулювання ЗМІ, що використовують Інтернет-технології.
Ключові слова: засоби масової інформації, ЗМІ, Інтернет.
Аннотация. Об усовершенствовании механизмов регулирования СМИ, использующих Интернет-технологии.
Ключевые слова: средства массовой информации, СМИ, Интернет.
Summary. On the improvement of mechanisms to regulate the media using Internet technologies.
Keywords: : mass media, Internet.
 
        Постановка проблеми. У багатьох сферах діяльності в останні десятиліття стали інтенсивно використовуватися Інтернет-технології, тому практично одночасно почали дискутуватися питання, присвячені особливостям правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з цими технологіями. Особливість суспільних відносин, пов’язаних з Інтернет-технологіями, полягає в їх глобалізації, технологічній обумовленості і простоті реалізації. Саме ці чинники в основному визначають складності у формуванні якоїсь завершеної моделі правового регулювання як на національному рівні, так і на міжнародному. У зв’язку з цим використання Інтернет-технологій в різних практичних додатках здійснюється без відповідного правового забезпечення, що істотно підвищує ризики діяльності.
        Висока динаміка змін як якісних, так і кількісних характеристик суспільних відносин, що базуються на Інтернет-технологіях, можливість виникнення значного збитку від неправильних підходів до розвитку правової системи, необхідність концентрації наукових зусиль на ключових для практики правових проблемах визначають напругу дискусій навколо теми правового регулювання подібних суспільних відносин. Крім того, необхідно враховувати, що якість правового регулювання істотно впливає на темпи залучення інвестицій не тільки власне до телекомунікаційної галузі, а й в ті сфери, в яких використовуються Інтернет-технології. Саме з цієї причини, через можливе погіршення процесу інновацій, що в свою чергу може сповільнити економічне зростання, американський сенатор Джон Маккейн ініціював прийняття закону з блокування ініціатив оголошених FСС (Federal Communications Commission, USA) в 2009 році щодо введення нових справедливих і розумних правил регулювання Інтернету [1].
        Все це зумовлює актуальність досліджень по визначенню підходів до формування системи правового регулювання суспільних відносин, що пов’язані з використанням Інтернет-технологій…
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання