БАРАНОВ О.А., Правовий режим використання радіочастотного ресурсу

УДК 004: 347.121
 
Баранов О.А.,
кандидат технічних наук
 
 
Анотація. Про вдосконалення правової моделі регулювання використання радіочастотного ресурсу.
Ключові слова: радіочастоти, ресурс, право використання.
Аннотация. Об усовершенствовании правовой модели регулирования использования радиочастотного ресурса.
Ключевые слова: радиочастоты, ресурс, право использования.
Summary. On the improvement of the legal model of regulation of radio frequency resource.
Keywords: radio frequencies, resource, right for the use.
 
       Постановка проблеми. Телекомунікаційний ринок в частині використання радіотехнологій все ближче наближається до кризи. Одним з факторів посилення цієї проблеми є недостатньо ефективне використання радіочастотного ресурсу, який за визначенням має обмежені можливості. Тому практично у всіх країнах ведуться дослідження з пошуку найбільш ефективної моделі використання радіочастотного ресурсу. Звичайно, всі ці моделі мають в якості основної складової законодавчу частину, яка власне є фіксатором пропонованих підходів.
        В Україні законодавство у галузі регулювання використання радіочастотного ресурсу в основному було сформовано в 2000 – 2004 роках. І з тих пір практично не змінювалося. Проте, умови телекомунікаційного ринку, можливості радіотехнологій, потреби споживачів з того часу значно змінилися. Тому актуальним є розгляд проблеми реформування законодавства в галузі регулювання використання радіочастотного ресурсу за допомогою вивчення правових особливостей передачі права на використання радіочастотного спектра
        Метою статті є вивчення правових моделей використання радіочастотного ресурсу та визначення правового режиму права на використання радіочастотного ресурсу в вітчизняному законодавстві.
         Викладення основного матеріалу. Перш за все, доцільно в інтересах даної статті визначитися з такими основними термінами, як “радіохвилі”, “частота”, “радіочастота”, “радіочастотний ресурс”, “радіочастотний спектр”, оскільки у спеціальній літературі вони часто використовуються як синоніми.
У Регламенті радіозв’язку надані наступні визначення [1, с. 27]:
  • радіохвилі або хвилі Герца – електромагнітні хвилі, частоти яких умовно обмежені частотами нижче 3000 ГГц, що поширюються в просторі без штучного хвилеводу;
  • радіочастотний спектр – повна сукупність частот електромагнітних хвиль від 3 кГц до 30000 ГГц...

 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання