БЕРЕЗІН Б.О., Моделювання довготермінового зберігання правової інформації

УДК 004.67

Березін Б.О.,
науковий співробітник,
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України
 
 
Анотація. Розглядаються особливості довготермінового зберігання правової інформації. Розроблено моделі загроз та негативних впливів при довготерміновому зберіганні, методи планування зберігання, які забезпечують живучість інформаційних об’єктів.
Ключові слова: правова інформація, довготермінове зберігання, моделі загроз, планування зберігання, живучість інформаційних об’єктів, степеневий розподіл.
Аннотация. Рассматриваются особенности долгосрочного хранения правовой информации. Разработаны модели угроз и негативных влияний при долгосрочном хранении,  методы планирования хранения, которые обеспечивают живучесть информационных объектов.
Ключевые слова: правовая информация, долговременное хранение, модели угроз, планирование хранения, живучесть информационных объектов, степенное распределение.
Summary. The features of digital preservation of legal information are analyzed. The models of threats and negative influencing at long-term storage are developed, the methods of planning of storage, which provide vitality of information holding object.
Keywords: legal information, digital preservation, the models of threats, planning of storage, survivability of information objects, power-series distribution.
 
 
        Постановка проблеми та аналіз публікацій. За даними IDC, обсяги інформації, що створювались у світі за останні роки, становили у 2010 р. – 1,15 зеттабайт, а у 2012 р. вже 2,8 зеттабайт. Зростання загального обсягу інформації, що зберігається, веде до зростання обсягів даних, які повинні зберігатися довготерміново. Одна з перших у світі довідково-правових систем Lexis почала розроблятися наприкінці 60-х років минулого сторіччя в США. Зараз це одна з найбільших у світі баз даних правової інформації LexisNexis, яка надає доступ до мільярдів документів з більш як 45 тис. правових, новинних та бізнес-джерел. LexisNexis охоплює публікації з правової інформації, починаючи, з ХІХ сторіччя, у США, Великобританії, Канаді та інших країнах [1]. До числа найбільших баз даних правової інформації також відносять Westlaw, яка об’єднує більше ніж 40 тис. баз даних, та HeinOnline, особливістю якої є представлення документів тільки у вигляді PDF-файлів, відсканованих з першоджерел.
       Все частіше в США уряди штатів публікують закони, положення про органи та установи, нормативно-правові акти органів виконавчої влади та судові накази і рішення в Інтернеті. У деяких штатах важливі правові матеріали рівня штату більше не публікуються в друкованому вигляді і доступні тільки в глобальній мережі. Для регламентації процедур забезпечення автентичності, довготермінового зберігання та доступності матеріалів через п’ятдесят, сто років штатами приймається “Типовий закон про правові акти, що публікуються в електронному вигляді” (“Uniform Electronic Legal Material Act” – UELMA ) [2]…
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання