БРИЖКО В. До питання економіки інтелектуальної власності

Анотація. Про окремі аспекти стану та перспектив упорядкування суспільних інформаційних відносин у сфері авторського та патентного права.

Повний текст статті.

Видання НДІІП

Вибрані видання