БРИЖКО В., ДОРОГИХ С., КЛІМАШЕВСЬКА Ю., ШВЕЦЬ С. До питання побудови української енциклопедії наук

Анотація. У статті йдеться про створення електронного варіанту української енциклопедії наук.

Повний текст статті.

Видання НДІІП

Вибрані видання