БРИЖКО В.М., Правовий захист та безпека персональних даних: соціальний і комерційний аспекти (ст. 16-37)

УДК 1:340.1:316.324.8

Брижко В.М.,
доктор філософії (Ph.D.) з юридичних наук,
старший науковий співробітник
 
 
Анотація. Про основні підходи у принципах і механізмах нового порядку захисту та безпеки персональних даних в європейських правових стандартах та запровадження у національне законодавство універсального критерію захисту даних людини.
Ключові слова: інформаційне право, персональні дані, захист та безпека даних, правові стандарти.
Summary. About basic approaches in principles and mechanisms of a new order of protection and safety of the personal data in the European legal standards and introduction to the national legislation of universal criterion for the person’s data protection.
Keywords: information right, personal data, data protection and safety, legal standards.
Аннотация. Об основных подходах в принципах и механизмах нового порядка защиты персональных данных в европейских правовых стандартах и внедрении в национальное законодательство универсального критерия защиты данных человека.
Ключевые слова: информационное право, персональные данные, защита и безопасность данных, правовые стандарты.
 
 
     Постановка проблеми. Економічна та соціальна інтеграція у функціонуванні внутрішніх та транскордонних ринків, запровадження інформаційних технологій і мереж призвело до збільшення потоків обміну персональними даними між окремими фізичними особами, комерційними та державними структурами, об’єднаннями Європейського Союзу (далі – Союз). Одночасно з тим, що технології прискорюють розвиток економіки, забезпечують надання різних послуг та сприяють підвищенню добробуту, вони активно впливають на істотні зміни у сучасному соціальному житті. Це, перш за все, стосується існуючої проблеми вільного обігу персональних даних в межах Союзу, а також їх передачі у треті країни та міжнародні організації, за умов забезпечення при цьому високого рівня їх захисту та безпеки на законодавчій основі.
        Вперше у світі головні міжнародно-правові принципи захисту персональних даних були закріплені Конвенцією Ради Європи “Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних” від 28 січня 1981 р. № 108 [1, с. 66-72], основною метою якої було створення умов гармонізації національних законодавств в контексті соціальних аспектів. Згідно з Конвенцію РЄ № 108 збирання, накопичення, зберігання і поширення персональних даних може здійснюватися лише з дозволу особи, відомості про яку опрацьовуються, шляхом обробки електронних даних. Вказаний акт заклав фундамент узгодженості національних систем захисту персональних даних в країнах світу...
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання