БРИЖКО В.М., Теорія і практика інформаційного права: методологія кодифікації інформаційного законодавства України

УДК 342.9(075.8)

 

Брижко В.М.,
кандидат юридичних наук (Doctor of Philosophy), с.н.с.,
Заслужений винахідник республіки
 
 
Анотація. Про результати виконання науково-дослідної роботи “Методологія кодифікації інформаційного законодавства” (РК УкрІНТЕІ № 0110U001020 від 14.01.10 р.).
Ключові слова: інформація, інформаційне право, інформаційне законодавство, інформатизація, кодифікація.
Аннотация. О результатах выполнения научно-исследовательской работы “Методология кодификации информационного законодательства” (РК УкрИНТЭИ № 0110U001020 от 14.01.10 г.).
Ключевые слова: информация, информационное право, информационное законодательство, информатизация, кодификация.
Summary. About the results of implementation of research work “Methodology of codification of informational legislation” (RK UkrYNTEY № 0110U001020 from January, 14, 2010).
Keywords: information, informational law, informational legislation, informatization, codification.
 
 
        В сучасних умовах поширення комп’ютерних технологій та мереж однією з ключових особливостей світового прогресу є зростання функціонально-самостійної значимості інформації як предмета особливих суспільних відносин, що разом з енергією і матерією є фундаментальним чинником основи світобудови та розвитку цивілізації. Сьогодні інформація завдяки засобам інформатизації все активніше впливає на соціальні процеси та економіку, чим зумовлює соціально-економічну трансформацію у всіх сферах життєдіяльності людини, діяльності суспільства і держави. Таке трактування визначає необхідність у підвищенні ефективності державного функціонально-регуляторного управління в інформаційній сфері завдяки науково обґрунтованим поглядам на багатогранну роль інформаційного права та потребам систематизації юридичних норм в умовах становлення інформаційного суспільства в Україні.
        Упродовж багатьох років державна інформаційна політика в Україні охоплювала, головним чином, проблеми, пов’язані з діяльністю засобів масової інформації. На початку 1990-х рр. зміст державної інформаційної політики було розширено, до неї потрапили елементи захисту прав громадян й організацій на загальнодоступну інформацію, гарантованих Конституцією країни, визначено аспекти інформаційної безпеки.
        З кінця 1990-х рр. формулюються і розвиваються принципи і положення державної політики інформатизації, вираженої в різних її програмах та проектах. Основний їх зміст зводився до забезпечення науково-технічних, виробничо-технологічних і організаційних умов створення і застосування інформаційної інфраструктури та інформаційних технологій. При цьому політика інформатизації практично була відокремлена від політики, яка здійснюється державою у сфері засобів масової інформації…
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання